แบบทดสอบวิชาดนตรี ป.4 ม.อนิรุธ 1/2554

รูปภาพของ acsanirut

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและทำแบบทดสอบวิชาดนตรีด้วยตนเอง เปิดหนังสือดูได้ แล้วลงชื่อ ชั้น เลขที่ ด้วยนะจ๊ะ

นักเรียนต้องอ่านหนังสือประกอบด้วย  อ่านหลายๆ รอบนะ  มีเวลาอ่าน 1 สัปดาห์นะ
Laughing

 

 

1.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบทางดนตรีเบื้องต้น

ก.ท่าทางประกอบเพลง  ข.ประโยคเพลง  ค.ทำนอง   ง.จังหวะ

2.เพลงใดเหมาะสำหรับใช้กล่อมเด็ก

ก.เพลงแมงอีนูน  ข.เพลงช้าง  ค.ระบำชาวเกาะ  ง.เพลงนกขมิ้น

3.ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่ของทำนองแบบเสียงเรียงติดต่อกันแบบขั้นบันได

ก.ซอล-มี-มี  ข.โด-มี-ลา  ค.ฟา-มี-โด  ง.มี-ฟา-ซอล

4.กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นโดยวิธีการใด

ก.นิ้วดีด  ข.มือตี  ค.กดลิ่มนิ้ว  ง.คันชักสี

5.ใครดูแลรักษาเครื่องดนตรีไม่ถูกต้อง

ก.วิชัยนำกลองไปแช่น้ำก่อนผึ่งให้แห้ง  ข.แสวงเก็บระนาดในที่ที่ไม่โดนแสงแดด

ค.มาลีเก็บฉิ่งไว้ในกล่อง  ง.กมลใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดระนาด

6.เครื่องดนตรีในข้อใดที่ใช้ปากเป่าทำให้เกิดเสียง

ก.ฆ้องวงใหญ่  ข.ซออู้  ค.จะเข้  ง.แคน

7.ข้อใดไม่จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด

ก.แอ็คคอร์เดียน   ข.ออร์แกน  ค.ไซโลโฟน  ง.เปียโน

8.เหตุใดจึงควรปลดเชือกที่ร้อยผืนระนาดลงมาข้างหนึ่งก่อนจัดเก็บ

ก.เพื่อป้องกันการสูญหาย  ข.เพื่อให้ถือได้สะดวก  ค.เพื่อลดน้ำหนักไม่ให้ตะขอหลุดง่าย  ง.เพื่อความสวยงาม

9.เครื่องดนตรีชนิดใด ต้องทำความสะอาดลิ่มนิ้วหลังใช้งานทุกครั้ง

ก.กีตาร์โปร่ง  ข.ทิมปานี  ค.ทรัมเป็ต  ง.เปียโน

10.เขบ็ตสองชั้น มีอัตราความยาวเสียงอย่างไร

ก.ครึ่งหนึ่งของเขบ็ตสองชั้น  ข.ครึ่งหนึ่งของตัวกลม  ค.ครึ่งหนึ่งของเขบ็ตหนึ่งชั้น  ง.ครึ่งหนึ่งของตัวขาว

11.ตัวโน้ตในข้อใดมีอัตราความยาวของเสียงยาวที่สุด

ก.เขบ็ตสองชั้น  ข.ตัวดำ  ค.ตัวกลม  ง.ตัวขาว

12.ประโยคเพลง หมายถึงข้อใด

ก.จังหวะทำนองเพลง  ข.เนื้อเพลงทั้งหมด  ค.เนื้อเพลงกลุ่มหนึ่ง  ง.ชื่อเพลง

13.ประโยคเพลงสังเกตจากข้อใด

ก.การแบ่งวรรคตอนเนื้อเพลง  ข.การจบเพลง  ค.การขึ้นต้นของเพลง  ง.การจัดวางเนื้อเพลง

14.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของจังหวะ

ก.จังหวะกึ่งกลาง  ข.จังหวะแบบคี่   ค.จังหวะแบบคู่   ง.จังหวะแบบคู่ แบบผสม

15.รูปแบบจังหวะใดมี 3 จังหวะ

ก.จังหวะแบบคี่ แบบผสม  ข.จังหวะแบบคี่  ค.จังหวะแบบคู่ แบบผสม  ง.จังหวะแบบคู่

16.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเคลื่อนที่ของทำนอง

ก.การวนซ้ำไปซ้ำมา    ข.การเคลื่อนที่ลง    ค.การเคลื่อนที่ขึ้น    ง.การซ้ำอยู่กับที่

17.ข้อใดเรียงจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูง

ก.ลา-ซอล-ลา  ข.ลา-ซอล-ฟา  ค.เร-มี-ฟา  ง.มี-เร-โด

18.เครื่องดนตรีชนิดใดแตกต่างจากกลุ่ม

ก.ระนาดทุ้ม   ข.ฉิ่ง   ค.ระนาดเอก  ง.จะเข้

19.จะเข้เล่นโดยวิธีการใด

ก.ตี   ข.เป่า  ค.ดีด  ง.สี

20.การเล่นโดยวิธีการสี ใช้กับเครื่องดนตรีชนิดใด

ก.ระนาด   ข.ตะโพน   ค.จะเข้  ง.ซอด้วง

21.ข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

ก.โทน-ฉาบ    ข.ฆ้องคู่-ฉิ่ง    ค.ระนาดเอก-รำมะนา   ง.ฉิ่ง-กรับ

22.ข้อใดแตกต่างจากพวก

ก.พิณ     ข.ขลุ่ยอู้    ค.แคน    ง.ปี่ชวา

23.เครื่องดนตรีในข้อใด ไม่ควรให้ถูกน้ำ

ก.กรับ    ข.ซึง    ค.โกร่ง    ง.ฉิ่ง

24.กรับ ทำความสะอาดอย่างไร

ก.แช่น้ำทิ้งไว้แล้วนำไปเก็บ   ข.ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ด  ค.ใช้ผ้าแห้งเช็ด  ง.ใช้น้ำยาเช็ดให้เงา

25.เพลงจังหวะแบบคู่ 2 จังหวะเคาะกี่ครั้ง

ก. 8 ครั้ง   ข. 6 ครั้ง   ค. 4  ครั้ง   ง. 2 ครั้ง

26.ประโยคเพลงมีประโยชน์ในการฝึกร้องเพลงข้อใด

ก.การเปล่งเสียง   ข.การหายใจ    ค.การสะกดคำ    ง.การทำท่าทาง

27.เพลงจังหวะแบบคู่ 4 จังหวะ เน้นที่จังหวะใด

ก.จังหวะที่ 3    ข.จังหวะที่ 1   ค.จังหวะที่ 4   ง.จังหวะที่ 2

28.ข้อใดเกี่ยวข้องกับทำนองเพลง

ก.อ่านคำประพันธ์   ข.ผิวปากเป็นเพลง  ค.สวดมนต์   ง.อ่านทำนองเสนาะ

29.การดูแลรักษาเครื่องสายที่ใช้คันชักสีควรทำอย่างไร

ก.นำคันชักไปตากแดดฆ่าเชื้อโรค   ข.ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำมันเช็ด   ค.ถอดคันชักมาล้างทำความสะอาด  ง.ปรับคันชักไม่ให้สายตึงเกินไป

30.เครื่องดนตรีชนิดใด ต้องถอดชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดก่อนเก็บ

ก.เครื่องเป่าลมผ่านช่องลม   ข.เครื่องคีย์บอร์ด   ค.เครื่องเป่าลมผ่านลิ้น  ง.เครื่องสาย

 

แบบทดสอบวิชาดนตรี ป.3

ร่างกายของเรา ป.1

++++คุณประโยชน์ต่างๆ ของผัก+++

++++คุณรู้ไหมว่า...ปล่อยปลาแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไร+++

***คำเตือน การดื่มสุรา*** 

ไม่ต้องไปหาหมด ก็ได้...?

บวกคะแนนให้ด้วยนะค่ะ

ด.ญ.รัฐนันท์   ศิริเทพวัฒนา  ป4/5   เลขที่16

รูปภาพของ acs20734

ขอโทษนะคะม.พึ่งเจอคะแต่ขอบคุณมากเลยนะคะ / จาก ด.ญ. พชรพร วิสุทธิไพฑูรย์ ป.4/1 เลขที่ 25 (จ๋า)

ชอบมากๆเลยค่ะTongue out

ด.ญ.ภารวี 4/1 เลขที่ 14  Wink

หนูลองทำดูแล้วคะ่

ด.ญ. ปริณดา สันติอัศวราภรณ์ ป4/5 เลขที่ 45  

Coolyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Thanyapatrara Boontang P.4/2 no.48

หนูค้นพบคำตอบแล้วค่ะ เครื่องดนตรีชิ้นนั้นคือ ยูโฟเนียม

สวัสดีค่ะ  หนูชื่อด.ญ.ปิยฉัตร พิมพ์ใจทิน

ขอคะแนนด้วยนะคะ 1 คะแนนTongue outบ๊าย บายค่ะ

แก้ไข user name แล้วค่ะ

ด.ญ.อาภานุช ธรรมเวที ป.4/4 เลขที่ 21

ด.ญ.ปิยฉัตร พิมพ์ใจทิน ป.4/3 เลขที่ 38

1.ก

2.ง

3.ง

4.ก

5.ก

6.ง

7.ค

8.ค

9.ง

10.ค

11.ค

12.ค

13.ก

14.ก

15.ข

16.ก

17.ค

18.ข

19.ค

20.ง

21.ง

22.ก

23.ข

24.ต

25.ค

26.ข

27.ข

28.ข

29.ง

30.ค

ด.ญ.จัญจุรา   บุญสมสุวรรณ  ป.4/6  เลขที่25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ม.อนิรุธอวยพรให้หนูสอบได้คะเเนนดีๆหน่อยนะคะ จาก ด.ญ.วริษฐา โรจน์จุฬาลักษณ์ 4/5 เลขที่36

แก้ไขคำตอบวิชาคนตรีดญ.นภัสสร ทองยอดเกรื่อง เลขที่47 ห้อง ป.4/6

1.ก

2.ง

3.ง

4.ก

5.ก

6.ง

7.ค

8.ค

9.ง

10.ค

11.ค

12.ค

13.ก

14.ก

15.ข

16.ก

17.ค

18.ง

19.ค

20.ง

21.ง

22.ก

23.ค

24.ง

25.ง

26.ข

27.ข

28.ง

29.ง

30.ค

 

 

 

 

 

 

 

เพียงรัก อรชร เลขที่ 45 ป 4/6

1 ก

2 ง

3 ง

4 ก

5 ก

6 ง

7 ค

8 ค

9 ง

10 ค

11 ข

12 ข

13 ก

14 ง

15 ข

16 ก

17 ค

18 ง

19 ค

20 ง

21 ง

22 ก

23 ข

24 ข

25 ค

26 ข

27 ข

28 ข

29 ง

30 ค

 

 

เพียงรัก อรชร เลขที่ 45 ป 4/6

1 ก

2 ง

3 ง

4 ก

5 ก

6 ง

7 ค

8 ค

9 ก

10 ค

11 ข

12 ข

13 ก

14 ก

15 ข

16 ก

17 ค

18 ก

19 ค

20 ง

21 ง

22 ก

23 ค

24 ข

25 ค

26 ข

27 ข

28 ข

29 ง

30 ค

 

ยากมากค่ะ Yell

ด.ญ. ธนวัน   บริสุทธิ์   ป.4/5  เลขที่่ 13Cool

สวัสดีค่ะ

ชุดากานต์    วิบูลย์จันทร์    ป.4/1  เลขที่ 46

ตอบคำถามวิชาดนตรี ดญ. นภัสสร  ทองยอดเกรื่อง  เลขที่ 47 ห้อง ป. 4/6  รหัส 21866

1.  ก

2.  ข

3.  ง  

4.  ก

5.  ก 

6.  ง

7.  ค

8.  ค

9.  ง

10. ก

11. ข

12. ข

13. ก

14. ก

15. ค

16. ง

17. ค

18. ง

19. ง

20. ค

21. ง

22. ก

23. ข

24. ข

25. ค

26. ก

27. ง

28. ง

29. ง

30. ค

ตอบคำถามวิชาดนตรี ดญ. นภัสสร  ทองยอดเกรื่อง  เลขที่ 47 ห้อง ป. 4/6  รหัส 21866

1.  ก

2.  ข

3.  ง  

4.  ก

5.  ก 

6.  ง

7.  ค

8.  ค

9.  ง

10. ก

11. ข

12. ข

13. ก

14. ก

15. ค

16. ง

17. ค

18. ง

19. ง

20. ค

21. ง

22. ก

23. ข

24. ข

25. ค

26. ก

27. ง

28. ง

29. ง

30. ค

ตอบคำถามวิชาดนตรี

1.  ก

2.  ข

3.  ง  

4.  ก

5.  ก 

6.  ง

7.  ค

8.  ค

9.  ง

10. ก

11. ข

12. ข

13. ก

14. ก

15. ค

16. ง

17. ค

18. ง

19. ง

20. ค

21. ง

22. ก

23. ข

24. ข

25. ค

26. ก

27. ง

28. ง

29. ง

30. ค

        ม.อนิรุธขอให้หนูสอบได้ด้วยนะ  จาก  รัฐนันท์  ศิริเทพวัฒนา   ป.4/5  เลขที่16

ดญ.กมลวรรณ  แดงโชติ ป.4/5 เลขที่17

หนูชื่อด.ญ.นงนภัส ภูวเศรษฐ ป.4/2 เลขที่2 (มิ้นท์)

ด.ญ.ศรินรัตน์ กังวาฬพรโรจน์ ป.4/3 เลขที่ 46 

...

ด.ญ. ศิรภัสสร บุญญะวรกาญจน์ ชั้น ป.4/2 เลขที่ 23 ค่ะ

สวัสดีค่ะ ม.อนิรุธ ที่เคารพ

หนู ด.ญ.กัลยกร สิริธนะโชติ ห้อง ป.4/2 เลขที่ 4 ขอรายงานตัวค่ะ 

สวัสดีค่ะ มาสเซอร์  หนูดีดี้  ธนพร 4/1  เลขที่  27 ค่ะ

ถอดสายน้ำเกลือปุ๊บ ก็รีบมาเปิดแบบทดสอบเลยค่ะ

ปวดศีรษะนิดหน่อย  แต่จะพยายามค่ะ

ขอบคุณมาสเซอร์นะคะ ที่หาแบบทดสอบมาให้พวกหนูลองทำดู

ให้คะแนนหนูด้วยนะคะ

ด.ญ.ลลิดา ปิ่นพินิจกุล ป.4/1 no.12 นะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์