Physics in our life

รูปภาพของ ynw40075

 

รู้ไหมว่า ไดร์เป่าผมเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร ??

 การเปลี่ยนรูปพลังงาน

จากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน

จากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความกล

 

http://www.vcharkarn.com/uploads/218/218461.jpg 

 

ไดร์เป่าผม หรือhair dryer เกี่ยวกับฟิสิกส์คือมีไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนคือทำให้เกิดความร้อน

พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลคือทำให้มอเตอร์หมุน

ใบพัดที่ติดกับแกนมอเตอร์หมุนด้วย ทำให้มีลมพัดออกข้างนอก ขณะที่ลมพัดได้พาความร้อนจากขดลวดความร้อนออกมาด้วย ทำให้เป็นลมร้อนเมื่อลมร้อนไปสัมผัสผมที่เปียก จะทำให้น้ำระเหยได้เร็วกว่าปกติผมเราจึงแห้ง

 

สามารถอธิบายกฏพลังงานต่างๆ ได้ดังนี้

พลังงานไฟฟ้า  (Electrical Energy)

                                             

http://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/82750.jpg 

 

               พลังงานที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะไหลผ่านความต้านทานไฟฟ้าได้ถ้าต่อให้เป็นวงจร ผลจากกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดผลต่าง ๆ เช่น ก่อให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก เกิดความร้อนหรือแสงสว่าง พลังงานที่เกิดจากการผ่านขดลวดไปในสนามแม่เหล็กพลังงานที่ใช้ขับเครื่องคอมพิวเตอร์พลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น

                                          มีสูตร คือ 

P = W/t หน่วย จูล (J)

                       W = kw x h หน่วย ยูนิต (unit)


 

พลังงานความร้อน (Thermal Energy)

 

                  

http://www.eve.co.th/img/Difference-between-radiant-.aspx


                แหล่งกำเนิดพลังงานความร้อน  เช่น จากดวงอาทิตย์พลังงานในของเหลวร้อนใต้พื้นพิภพ , การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์พลังงานน้ำในหม้อต้มน้ำพลังงานเปลวไฟ ทำให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น หรือมีการเปลี่ยนสถานะไป และนอกจากนี้แล้ว พลังงานความร้อน ยังสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้อีกด้วย หน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อน คือ แคลอรี่ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แคลอรี่มิเตอร์

                                          มี สูตร คือ

                                                                            Q = mcΔT กับ Q = mL

 

                                                เมื่อ


                                         Q = พลังงานความร้อน (J)


                                         m = มวลวัตถุ (kg)


                                         c = ความจุความร้อนจำเพาะของสาร (J/kg • K, J/kg • 
̊̊C)

                                         ΔT = อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป (K, ̊C)


                                         L = ความร้อนแฝงจำเพาะ


                                                    โดยสูตร Q=mc
ΔT จะใช้เมื่ออุณหภมิเปลี่ยน แต่สถานะไม่เปลี่ยน


                                                    และสูตร Q=mL จะใช้เมื่อสถานะเปลี่ยน แต่อุณหภมิไม่เปลี่ยน

                                                         

 

พลังงานกล (Mechanical Energy) 

                                                         

http://lh3.ggpht.com/_HNH4qHggrsw/Swl4wXpwAGI/AAAAAAAAAE0/JiTUUm0c8jI/sib_windmill.gif   
พลังงานกลเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หรือพร้อมที่จะเคลื่อนที่  แบ่งออกเป็น  2  อย่าง  คือ พลังงานศักย์และพลังงานจลน์


  1.
 พลังงานศักย์ (potential energy : Ep ) คือ
พลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุหรือสสารที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ยังไม่เกิดการเคลื่อนที่
ถ้าวัตถุอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับพื้นดินขึ้นไป
  พลังงานที่สะสมอยู่ในตัวของวัตถุนี้จะเกิดจากแรงดึงดูดของโลกจึงเรียกว่า
"
พลังงานศักย์โน้มถ่วง"
การคำนวณพลังงานศักย์โน้มถ่วงใช้สูตรดังนี้

                        Ep = mgh         


   2. 
 พลังงานจลน์ ( kinetic energy : Ek )  คือ  พลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
การคำนวณพลังงานจลน์ใช้สูตรดัง

                                                                             Ek = 1/2mv2


 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak