แรงเสียดทาน

รูปภาพของ bvs09614

แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน (friction) เป็นแรงที่เกิดขึ้น