"วรวัจน์"พลิกแท็บเล็ตยืมเรียน [30-08-2554]

รูปภาพของ ssspoonsak

"วรวัจน์"พลิกแท็บเล็ตยืมเรียน [30-08-2554]

"วรวัจน์"พลิกแท็บเล็ตยืมเรียน

โยนมหา'ลัยวิจัยอาเซียน-ภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคใหญ่

     วันที่ 30 ส.ค.54 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแท็บเล็ตนักเรียน (One Tablet PC Per Child) ว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เตรียมงบประมาณเริ่มต้นไว้ 3,000ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าจัดทำเนื้อหาที่จะบรรจุลงในแท็บเล็ต ส่วนจะมีการดำเนินงานในลักษณะใดนั้น ศธ.จะต้องหารือกับกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) รวมทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้ หากต้องการทำให้ครอบคลุมเด็กทั้งระบบ จะต้องใช้งบฯ 20,000 กว่าล้านบาท ส่วนจะจัดซื้อหรือให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกอบหรือไม่นั้น ต้องรอแผนงานจากทั้ง 2 หน่วยงานก่อน จึงจะตัดสินใจได้

     "แท็บเล็ตต้องแจกให้โรงเรียน เพื่อนำไปให้เด็กใช้ ส่วนจะให้ในระดับใด หรือให้กลับบ้านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของโรงเรียนที่อาจจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเด็กสำเร็จการศึกษาก็ต้องคืนโรงเรียน" นายวรวัจน์ กล่าว

     วันเดียวกัน ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ นายวรวัจน์ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมประชาพิจารณ์โครงการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558สำหรับประเทศไทย ถือเป็นมหันตภัย เพราะคำว่า "ประชาคมอาเซียน" เหมือนเป็นประเทศเดียวกัน ไม่มีกำแพงภาษี หรือข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น แต่จนถึงขณะนี้ประเทศไทย ยังไม่มีความพร้อมด้วยประการทั้งปวง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนากำลังคน เพราะระบบการศึกษาในขณะนี้ผลิตคนเพื่อการเรียนรู้ และส่วนใหญ่เรียนจบมาแล้วตกงาน

     "ทั้งนี้ จะมอบให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในระยะยาว โดยให้ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละประเทศ  ขณะเดียวกันก็ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยดูว่าแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ประเพณี องค์ความรู้ในพื้นที่และศักยภาพของบุคลากรเป็นอย่างไร โดยให้ทั้ง5องค์กรหลักบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อจะได้รู้เขารู้เรา และจัดองค์ความรู้ให้ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะต้องมีการจัดทำหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกันด้วย" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

     ด้านนายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผอ.วิจัยการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  ได้นำเสนอผลโครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า จากการศึกษาพบว่า ภาษา ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดของคนไทย โดย ศธ.ต้องเร่งรัดผลิตและพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้รู้จริง และสอนได้จริงกระจายทั่วประเทศ และหากกำหนดเป็นวาระแห่งชาติได้จะยิ่งดี ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอื่นอีก 1 ภาษา ตลอดจนเร่งรัดพัฒนาแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือเป็นที่ยอมรับ วางระบบมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงเร่งรัดการพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพของไทยให้สอดรับกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของอาเซียน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการรวมตัวเป็นชุมชนอาเซียนให้แรงงานได้รับรู้อย่างกว้างขวาง เป็นต้น

 

 

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์