ตุ๊กตาห้อยขา

รูปภาพของ cks03776

ตุ๊กตาห้อยขา
 

idea_021_clip_image001.jpg

อุปกรณ์

    * กล่องนม หรือ กล่องน้ำผลไม้
    * กระดาษโปสเตอร์สีสวยเพื่อห่อกล่อง 2 สี
    * กระดาษโปสเตอร์สีดำชิ้นเล็กๆ เพื่อทำรองเท้า
    * ไหมพรม เพื่อเป็นส่วนผม
    * ลูกตาดุ๊ดดิ๊ก
    * กาว , กรรไกร

วิธีทำ

    * กล่องนม หรือ น้ำผลไม้ที่ดื่มหมดแล้วนำมาล้างให้สะอาด (อย่าตัดด้านบนของกล่องออก ควรตัดด้านหูกล่องเพียงข้างเดียว)  
    * เมื่อกล่องแห้งดีแล้ว นำมาห่อด้วยกระดาษโปสเตอร์สีที่ต้องการ  ใช้กาวติดด้านที่พับหัว-ท้ายให้เรียบสนิท
    * ทำส่วนขา และ แขน ตัดการดาษเป็นแถบยาว 10 นิ้ว และ 6 นิ้ว ตามลำดับ  สร้างรอยหยักโดยพับสลับด้านเหมือนทำพัด
    * ใช้กาวติดแขนทั้งสองที่ด้านข้างกล่อง  และติดขาทั้งสองที่ด้านใต้กล่อง
    * ตัดกระดาษโปสเตอร์สีดำเป็นสีเหลี่ยมเล็กๆติดที่ปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง เพื่อแทนรองเท้า
    * แต่งหน้า โดยติดตาดุ๊ดดิ๊ก และวาดปาก
    * ใช้ไหมพรมตกแต่งทรงผมตามชอบ อาจเพิ่มดอกไม้เล็กๆหรือโบว์

อุปกรณ์

    * กล่องนม หรือ กล่องน้ำผลไม้
    * กระดาษโปสเตอร์สีสวยเพื่อห่อกล่อง 2 สี
    * กระดาษโปสเตอร์สีดำชิ้นเล็กๆ เพื่อทำรองเท้า
    * ไหมพรม เพื่อเป็นส่วนผม
    * ลูกตาดุ๊ดดิ๊ก
    * กาว , กรรไกร

วิธีทำ

    * กล่องนม หรือ น้ำผลไม้ที่ดื่มหมดแล้วนำมาล้างให้สะอาด (อย่าตัดด้านบนของกล่องออก ควรตัดด้านหูกล่องเพียงข้างเดียว)  
    * เมื่อกล่องแห้งดีแล้ว นำมาห่อด้วยกระดาษโปสเตอร์สีที่ต้องการ  ใช้กาวติดด้านที่พับหัว-ท้ายให้เรียบสนิท
    * ทำส่วนขา และ แขน ตัดการดาษเป็นแถบยาว 10 นิ้ว และ 6 นิ้ว ตามลำดับ  สร้างรอยหยักโดยพับสลับด้านเหมือนทำพัด
    * ใช้กาวติดแขนทั้งสองที่ด้านข้างกล่อง  และติดขาทั้งสองที่ด้านใต้กล่อง
    * ตัดกระดาษโปสเตอร์สีดำเป็นสีเหลี่ยมเล็กๆติดที่ปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง เพื่อแทนรองเท้า
    * แต่งหน้า โดยติดตาดุ๊ดดิ๊ก และวาดปาก
    * ใช้ไหมพรมตกแต่งทรงผมตามชอบ อาจเพิ่มดอกไม้เล็กๆหรือโบว์

 แหล่งอ้างอิง

http://karn.tv/craft/72