ห้องส่งงานที่ 1 ป.6/1

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน www.thaigoodview.com แล้ว upload รูปภาพตนเอง เข้าไปรายงานตัวกับครูที่ www.thaigoodview.com/node/102644 ( 5 คะแนน )

  ส่งงานที่1แล้ว         nttp://www.thaigoodview.com/node/112571

รูปภาพของ nws_wirooj

ชื่อไร

รูปภาพของ nws_teeiapon

บาส

รูปภาพของ nws_teeiapon

บาส

รูปภาพของ nws_peeliapon

ชื่อ  nws_peealiapon

รูปภาพของ nws_peeliapon

ชื่อ บอล

รูปภาพของ nws_wirooj

ชื่อบอลไง

รูปภาพของ nws_peeliapon

ไม่เป็นไร

รูปภาพของ nws_peeliapon

ไม่เป็นไร

รูปภาพของ nws_peeliapon

ไม่เป็นไร

รูปภาพของ nws_peeliapon

ไม่เป็นไร

รูปภาพของ nws_wirooj

ไม่เป็นไรไง

รูปภาพของ nws_wirooj

ไม่เป็นไรไง

รูปภาพของ nws_wirooj

ไม่เป็นไรไง

รูปภาพของ nws_wirooj

ไม่เป็นไรไง

รูปภาพของ nws_wirooj

ไม่เป็นไรไง

รูปภาพของ nws_wirooj

ไม่เป็นไรไง

รูปภาพของ nws_peeliapon

ไม่เป็นไร

รูปภาพของ nws_teeiapon

ผิวดีจังดำ

รูปภาพของ nws_wirooj

ชื่อบอลไง

รูปภาพของ nws_peeliapon

อย่าตอบมาหลาย   บาสเล็ก

รูปภาพของ nws_wirooj

ชื่อบอลไง

รูปภาพของ nws_wirooj

ชื่อบอลไง

รูปภาพของ nws_wirooj

ชื่อบอลไง

รูปภาพของ nws_wirooj

ชื่อบอลไง

รูปภาพของ nws_teeiapon

ทำงานเสร็จหรือยัง

รูปภาพของ nws_wirooj

ยัง

รูปภาพของ nws_wirooj

ชื่อบอลไง

รูปภาพของ nws_walapob

งานชิ้นที่  1  ผมส่งแล้วครับ 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/112188

รูปภาพของ nws_walapob

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์