แบบทดสอบ ม.ปลาย

รูปภาพของ bvsaumpa

61.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีความเร็วอย่างน้อยเท่าไร   ค  
ก.  100 Mhz
ข.  200 Mhz
ค.  133 Mhz
ง.   50 Mhz
62.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อยเท่าไร   ค  
ก.  512 Mb
ข.  256 Mb
ค.  64  Mb
ง.  128 Mb
63.  คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อยเท่าไร   ข  
ก.  256 Mb
ข.  245 Mb
ค.  64  Mb
ง.  128 Mb
64.  คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีระบบปฎิบัติการใดเป็นอย่างน้อย   ก  
ก.  Windows 98
ข.  Windows Me
ค.  Windows XP
ง.   Windows NT
65. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ก  
ก.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ข.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
ค.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
66. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ข  
ก.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ข.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
ค.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
67. โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ก  
ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ค.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
68. โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ง  
ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ค.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
69. โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ค  
ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ค.  โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
70. โปรแกรม Microsoft FrontPage เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร   ค  
ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล
ค.  โปรแกรมสำหรับสร้างและจัดการเว็บไซต์
ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
71. เมื่อทำการบันทึกข้อมูล ชื่อไฟล์จะปรากฏที่ตำแหน่งใด   ง  
ก.  Menu Bar
ข.  Status Bar
ค.  Tool Bar
ง.   Title Bar
72. ส่วนที่รวมเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ทั้งหมดอยู่ที่ส่วนใด   ข  
ก.  Status Bar
ข.  Menu Bar
ค.  Tool Bar
ง.   Title Bar
73. ใน Excel ใช้ปุ่ม  ใช้ทำหน้าที่อะไร  ง  
ก.  บันทึกเอกสาร
ข.  ลบเอกสาร
ค.  พิมพ์เอกสาร
ง.   การหาผลรวมอัตโนมัติ
74. ใน Excel แมโครคืออะไร   ก  
ก.  ชุดคำสั่งที่รวมคำสั่งหลาย ๆ อย่างไว้ในคำสั่งเดียว
ข.  ลบเอกสาร
ค.  พิมพ์เอกสาร
ง.   การหาผลรวมอัตโนมัติ
75. มุมมองหมายถึงอะไร   ค  
ก.  ชุดคำสั่งที่รวมคำสั่งหลาย ๆ อย่างไว้ในคำสั่งเดียว
ข.  รายละเอียดของการทำงาน
ค.  มองงานนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
ง.   การหาผลรวมอัตโนมัติ
76. มุมมองใน PowerPoint มีทั้งหมดกี่รูปแบบ   ง  
ก.  1 รูปแบบ
ข.  2 รูปแบบ
ค.  4 รูปแบบ
ง.   3 รูปแบบ
77. มุมมองที่ใช้ในการแก้ไขและแสดงภาพนิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงคือมุมมองชนิดใด   ก  
ก.  มุมมองปกติ
ข.  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
ค.  มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
ง.   มุมมองภาพขยาย
78. มุมมองที่ใช้ในการเรียงลำดับภาพนิ่งคือมุมมองชนิดใด   ข  
ก.  มุมมองปกติ
ข.  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
ค.  มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
ง.   มุมมองภาพขยาย
79. มุมมองที่ใช้ในการนำเสนอผลงานคือมุมมองชนิดใด   ก  
ก.  มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
ข.  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
ค.  มุมมองปกติ
ง.   มุมมองภาพขยาย
80. ข้อใดเรียงลำดับการจัดภาพนิ่งได้ถูกต้อง   ง  
ก.  จัดเรียง-วางแผน-ปรับแต่ง-นำเสนอ
ข.  นำเสนอ-วางแผน-จัดเรียง-ปรับแต่ง
ค.  ปรับแต่ง-นำเสนอ-จัดเรียง-วางแผน
ง.   วางแผน-ปรับแต่ง-จัดเรียง-นำเสนอ
81. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสร้างกราฟ   ค  
ก.  แสดงให้เห็นความแตกต่างของผลลัพท์
ข.  เพื่อความถูกต้อง
ค.  เพื่อความรวดเร็ว
ง.   เพื่อความสวยงาม
82. เครื่องมือวาดรูปของโปรแกรม PowerPoint คล้ายกับโปรแกรมใด   ง  
ก.  Microsoft Word
ข.  Microsoft Excel
ค.  Microsoft Paint
ง.   ถูกทุกข้อ
83. ข้อความศิลป์คืออะไร   ง  
ก.  ยกเลิกการกระทำ เพื่อย้อนไปก่อนหน้านี้
ข.  การวางวัตถุ
ค.  การทำสำเนาวัตถุ
ง.   ตัวอักษรสำเร็จรูปที่โปรแกรมตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
84. ข้อความศิลป์ คำสั่งภาษาอังกฤษคืออะไร   ข  
ก.  Word
ข.  WordArt
ค.  Text
ง.   Automatic

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์