physics in our life.....

รูปภาพของ ynw39917

หลักของคานในกรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรตัดเล็บมีคาน  2  ชุด  ถ้ากำหนดให้คานชุดแรกมีจุดหมุนอยู่ที่  O  แรงกระทำคือ  E  แรงต้านคือ  T  จัดเป็นคานอันดับที่สอง

            คานชุดที่สองมีจุดหมุนอยู่ที่  Q  แรงกระทำคือ  T  แรงต้านคือ  R  ( แรงต้านของเล็บที่มีต่อกรรไกร )  จัดเป็นเป็นคานอันดับที่สาม

 

 

http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/physcis-for-everyday/physics-for-everydayuse-content/1-20/indexcontent5.htm

คำนวณหาค่าโมเมนต์ของแรงในคานชุดที่หนึ่งได้ดังนี้

E  ´  a  =  T  ´  b

\            E  =  ----------(1)

ค่าโมเมนต์ของแรงในคานชุดที่สองเป็นดังนี้

T  ( c-d )  =  R  ´  c

\            T  =  --------------(2)

นำ  (2)  มาแทนที่  (1)  จะได้

E  =     =   

จากสมการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าถ้าส่วนยิ่งมากและส่วนยิ่งน้อย  การตัดเล็บก็จะออกแรงน้อยลงนั่นคือ  กรรไกรตัดเล็บที่มีด้ามจับยาวออกแรงน้อยกว่าโมเมนต์ของแรง  

 

1. ความหมายของโมเมนต์

     โมเมนต์ของแรง หรือ
โมเมนต์ หมายถึง ผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน  มีหน่วยเป็น นิวตัน-เมตร

     โมเมนต์(นิวตัน-เมตร) =
แรง(นิวตัน)
X ระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน(เมตร)

 2. ชนิดของโมเมนต์

    
โมเมนต์ของแรงแบ่งตามทิศการหมุนได้เป็น 2 ชนิด

          1.
โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

          2. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

3. หลักการของโมเมนต์

    
ถ้ามีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุชิ้นหนึ่ง แล้วทำให้วัตถุนั้นสมดุลจะได้ว่า

         
ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

4. โมเมนต์ในชีวิตประจำวัน

    
โมเมนต์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก
แม้แต่การเคลื่อนไหวของอวัยวะบางส่วนของร่างกาย การใช้เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ
หลายชนิด

5. ประโยชน์โมเมนต์

เมื่อมีแรงขนาดต่างกันมากระทำต่อวัตถุคนละด้านกับจุดหมุนที่ระยะห่างจากจุดหมุนต่างกัน
วัตถุนั้นก็สามารถอยู่ในภาวะสมดุลได้ หลักการของโมเมนต์จึงช่วยให้เราออกแรงน้อยๆ
แต่สามารถยกน้ำหนักมากๆ ได้

 

รูปภาพของ ynwkossakuntala

มีปัญหาในการแสดงรูปแบบ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak