วิธีการทำแผ่นพับ

ขั้นตอนการทำแผ่นพับ           เลือกการออกแบบแผ่นพับเมื่อคุณจะสร้างแผ่นพับ คุณสามารถระบุตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น แผงที่อยู่ลูกค้า ชุดข้อมูลทางธุรกิจ แบบแผนแบบอักษร และฟอร์มการลงชื่อ1.                               เริ่มโปรแกรม Publisher2.                               ภายใต้ ประเภทสิ่งพิมพ์ ให้คลิก แผ่นพับ3.                               ในแค็ตตาล็อก แผ่นพับ ให้คลิกการออกแบบที่คุณต้องการ4.                               ภายใต้ แบบแผนชุดสี ให้เลือกแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ5.                               ภายใต้ แบบแผนแบบอักษร ให้เลือกแบบแผนแบบอักษรที่คุณต้องการ6.                               ภายใต้ ข้อมูลทางธุรกิจ ให้เลือกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการหรือสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจใหม่7.                               ภายใต้ ขนาดหน้ากระดาษ ให้เลือก 3 พับ หรือ 4 พับ8.                               เลือกหรือล้าง รวมที่อยู่ลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนที่จะส่งแผ่นพับให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์หรือไม่เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Publisher จะแทรกกล่องข้อความที่อยู่ กล่องข้อความที่อยู่ส่งกลับ และกล่องข้อความชื่อธุรกิจบนแผงใดแผงหนึ่ง9.                               ภายใต้ ฟอร์ม ให้เลือกชนิดของฟอร์มการตอบกลับที่จะเพิ่ม หรือเลือก ไม่มี   คลิก สร้าง เปลี่ยนตัวเลือกแผ่นพับหลังจากที่คุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสิ่งพิมพ์ได้ ให้คลิก เปลี่ยนแม่แบบ ในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ แล้วเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแม่แบบถ้าคุณเปลี่ยนจากแผ่นพับแบบสี่พับเป็นแผ่นพับแบบสามพับ ระบบจะเก็บเนื้อหาที่มากเกินไปไว้ในบานหน้าต่างงาน เนื้อหาเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างงาน เนื้อหาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนจากสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งเมื่อต้องการใช้ชุดข้อมูลทางธุรกิจอื่น ให้คลิก ข้อมูลทางธุรกิจ บนเมนู แก้ไข แล้วเลือกชุดที่คุณต้องการแทนที่ข้อความตัวยึด·                                คลิกข้อความตัวยึด แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ หมายเหตุ ·                                ถ้าคุณได้สร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจแล้ว ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณและโลโก้จะแทนที่ข้อความยึดบางข้อความโดยอัตโนมัติ·                                ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติให้พอดีภายในกล่องข้อความเปลี่ยนขนาดของข้อความในกล่องข้อความในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะมีการปรับขนาดให้พอดีกับกล่องข้อความตัวยึดโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดของข้อความด้วยตนเองได้1.                               คลิกกล่องข้อความ2.                               บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ปรับข้อความพอดีอัตโนมัติ แล้วคลิก ไม่ต้องปรับพอดีอัตโนมัติ3.                               เลือกข้อความ แล้วเลือกขนาดใหม่ในรายการ ขนาดแบบอักษร บนแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบแทนที่รูปภาพตัวยึด1.