วิธีการทำแผ่นพับ

ขั้นตอนการทำแผ่นพับ           เลือกการออกแบบแผ่นพับเมื่อคุณจะสร้างแผ่นพับ คุณสามารถระบุตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น แผงที่อยู่ลูกค้า ชุดข้อมูลทางธุรกิจ แบบแผนแบบอักษร และฟอร์มการลงชื่อ1.                               เริ่มโปรแกรม Publisher2.                               ภายใต้ ประเภทสิ่งพิมพ์ ให้คลิก แผ่นพับ3.                               ในแค็ตตาล็อก แผ่นพับ ให้คลิกการออกแบบที่คุณต้องการ4.                               ภายใต้ แบบแผนชุดสี ให้เลือกแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ5.                               ภายใต้ แบบแผนแบบอักษร ให้เลือกแบบแผนแบบอักษรที่คุณต้องการ6.                               ภายใต้ ข้อมูลทางธุรกิจ ให้เลือกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการหรือสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจใหม่7.                               ภายใต้ ขนาดหน้ากระดาษ ให้เลือก 3 พับ หรือ 4 พับ8.                               เลือกหรือล้าง รวมที่อยู่ลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนที่จะส่งแผ่นพับให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์หรือไม่เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Publisher จะแทรกกล่องข้อความที่อยู่ กล่องข้อความที่อยู่ส่งกลับ และกล่องข้อความชื่อธุรกิจบนแผงใดแผงหนึ่ง9.                               ภายใต้ ฟอร์ม ให้เลือกชนิดของฟอร์มการตอบกลับที่จะเพิ่ม หรือเลือก ไม่มี   คลิก สร้าง เปลี่ยนตัวเลือกแผ่นพับหลังจากที่คุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสิ่งพิมพ์ได้ ให้คลิก เปลี่ยนแม่แบบ ในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ แล้วเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแม่แบบถ้าคุณเปลี่ยนจากแผ่นพับแบบสี่พับเป็นแผ่นพับแบบสามพับ ระบบจะเก็บเนื้อหาที่มากเกินไปไว้ในบานหน้าต่างงาน เนื้อหาเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างงาน เนื้อหาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนจากสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งเมื่อต้องการใช้ชุดข้อมูลทางธุรกิจอื่น ให้คลิก ข้อมูลทางธุรกิจ บนเมนู แก้ไข แล้วเลือกชุดที่คุณต้องการแทนที่ข้อความตัวยึด·                                คลิกข้อความตัวยึด แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ หมายเหตุ ·                                ถ้าคุณได้สร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจแล้ว ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณและโลโก้จะแทนที่ข้อความยึดบางข้อความโดยอัตโนมัติ·                                ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติให้พอดีภายในกล่องข้อความเปลี่ยนขนาดของข้อความในกล่องข้อความในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะมีการปรับขนาดให้พอดีกับกล่องข้อความตัวยึดโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดของข้อความด้วยตนเองได้1.                               คลิกกล่องข้อความ2.                               บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ปรับข้อความพอดีอัตโนมัติ แล้วคลิก ไม่ต้องปรับพอดีอัตโนมัติ3.                               เลือกข้อความ แล้วเลือกขนาดใหม่ในรายการ ขนาดแบบอักษร บนแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบแทนที่รูปภาพตัวยึด1.                               คลิกขวาที่รูปภาพตัวยึด คลิก เปลี่ยนรูปภาพ แล้วคลิกแหล่งข้อมูลของรูปภาพใหม่ หมายเหตุ   ถ้าคุณเลือก ภาพตัดปะ บานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ จะเปิด1.                ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรกลงในสิ่งพิมพ์ แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพ Publisher จะปรับขนาดรูปภาพให้พอดีโดยอัตโนมัติ2.                               ทำซ้ำตามความจำเป็นสำหรับรูปภาพที่เหลือในสิ่งพิมพ์ของคุณ หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง เปลี่ยนรูปภาพ อาจเป็นเพราะรูปภาพถูกจัดกลุ่มอยู่กับวัตถุอื่นๆ ให้คลิกขวาที่รูปภาพ คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม บนเมนูทางลัด คลิกขวาที่รูปภาพอีกครั้งเพื่อเลือกเฉพาะรูปภาพที่ต้องการ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปภาพดำเนินการแผ่นพับให้เสร็จสมบูรณ์1.                               เมื่อแผ่นพับมีลักษณะตรงตามที่คุณต้องการแล้ว ให้บันทึกแฟ้มโดยการคลิก บันทึกเป็น บนเมนู แฟ้ม2.                               ถ้าคุณวางแผนที่จะส่งแผ่นพับให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ ให้เตรียมแผ่นพับสำหรับการพิมพ์โดยการใช้จดหมายเวียนเพื่อเพิ่มที่อยู่ลงบนสำเนาของแผ่นพับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จดหมายเวียน ให้ดูที่ การสร้างจดหมายเวียน3.                               พิมพ์แผ่นพับของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์สองด้าน ให้ดูที่ การพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน (พิมพ์สองด้าน)

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 186 คน กำลังออนไลน์