ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

แรง ในทาง ฟิสิกส์ คือการกระทำจากภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบทางกายภาพ เช่นคนที่จูงสุนัขอยู่ด้วยเชือกล่าม ก็จะได้รับแรงจากเชือกที่มือ ซึ่งทำให้เกิดแรงดึงไปข้างหน้า ถ้าแรงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจลนศาสตร์ตามกฎข้อที่สองของนิวตันคือ เกิดความเร่ง ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจลน์ศาสตร์ก็อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอื่นๆได้เช่นกัน หน่วยเอสไอของแรงคือ นิวตัน

ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทาง จึงจะได้ความหมายสมบูรณ์ เช่น การกระจัด ความเร่ง ความเร็ว แรง โมเมนตัม ฯลฯ ปริมาณสเกลาร์ คือ ปริมาณที่บอกเฉพาะขนาดแล้วมีใจความสมบูรณ์ เช่น เวลา มวล อุณหภูมิการหาปริมาณ สเกลาร์ลัพธ์ ทำได้ โดยนำมาบวกลบกัน ปริมาณเวกเตอร์ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความสมบูรณ์เข้าใจตรงกันสามารถเขียนแทนด้วยลูกศรกำกับเหนือตัวอักษร a ,v และใช้ลูกศรแทนขนาดและทิศทาง

 • 1.การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติหรือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงหมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุอยู่ในแนวเดียวกันตลอดเป็นเส้นตรง
 • 2.ระยะทาง (Distance) คือ ความยาววัดตามแนวเส้นที่อนุภาคเคลื่อนที่ เป็นปริมาณสเกล่าร์ (มีเฉพาะขนาด) หน่วยมาตรฐาน SI คือ "เมตร"
 • 3.อัตราเร็ว (สัญลักษณ์: v) คืออัตราของ การเคลื่อนที่ หรือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งก็ได้ หลายครั้งมักเขียนในรูป ระยะทาง d ที่เคลื่อนที่ไปต่อ หน่วย ของ เวลา t อัตราเร็วเป็น ปริมาณ สเกลาร์ ที่มี ไดเมนชัน เป็น ระยะทาง/เวลา ปริมาณ เวกเตอร์ ที่เทียบเท่ากับอัตราเร็วรู้จักกันในนาม ความเร็ว อัตราเร็ววัดในหน่วยเชิงกายภาพเดียวกับควมเร็ว แต่อัตราเร็วไม่ได้มีองค์ประกอบของทิศทางแบบที่ความเร็วมี อัตราเร็วจึงเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่า ขนาด ของความเร็ว
 • 4.ความเร็ว (สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ v) คืออัตราของการเคลื่อนไหวเทียบเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง แสดงโดยค่าของระยะทาง (d) เคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (t) ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ ขณะที่ อัตราเร็วที่เป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งมีปริมาณเท่ากันแต่มีทิศทางของการเคลื่อนไหวเพิ่มเข้ามา ความเร็วจึงกล่าวได้ว่าเป็นส่วนประกอบในด้านขนาดของอัตราเร็ว
 • 5.ความเร่ง (acceleration, สัญลักษณ์: a) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลง (หรืออนุพันธ์เวลา) ของความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีหน่วยเป็น ความยาว/เวลา² ในหน่วยเอสไอกำหนดให้หน่วยเป็น เมตร/วินาที²
 • 6.แรงย่อย หมายถึงแรงที่เป็นส่วนประกอบของแรงหลายๆแรง ถ้ามีเพียงแรงเดียวก็จะแสดงตัวเป็นทั้งแรงย่อยและแรงลัพธ์ไปในตัว
 • 7.มวล คือ ปริมาณในการต่อต้านสภาพการเคลื่อนที่
 • ดูภาพขนาดใหญ่
 • http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.neutron.rmutphysics.com/physics-glossary/images/stories/PIC/machine1.gif&imgrefurl=http://www.neutron.rmutphysics.com/physics-glossary/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1198%26Itemid%3D82&usg=__HzP08zwEXq3L55r7KkiPfdbBMYY=&h=314&w=530&sz=49&hl=th&start=4&zoom=1&tbnid=fyk7Jra0hPF3SM:&tbnh=78&tbnw=132&ei=0fttTs3pIsLQrQfg3bGBBA&prev=/search%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
 • 8.แรงขนาน หมายถึงแรงที่มีทิศขนานกัน แรงขนานมี 2 ประเภท คือ
 • 8.1แรงขนานพวกเดียวกันคือแรงขนานที่มีทิศทางเดียวกัน
 • 8.2แรงขนานต่างพวกกันคือแรงขนานที่มีทิศทางตรงข้ามกัน
 • 9.แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravitational force : ) คือแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุ ทำให้ วัตถุมีน้ำหนัก
 • ดูภาพขนาดใหญ่
 • http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.northeducation.ac.th/elearning/ed_sc30/chap05/images/5120_01.jpg&imgrefurl=http://www.northeducation.ac.th/elearning/ed_sc30/chap05/sc5120_2.html&usg=__ItdBrWPxA6HlD_1EvZONuNqPc3w=&h=262&w=220&sz=8&hl=th&start=43&zoom=1&tbnid=DT5leSTsK0Nm6M:&tbnh=112&tbnw=94&ei=B_5tTsCIDcbyrQeDq6n0Dg&prev=/search%3Fq%3D%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2596%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%26start%3D42%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1 
 • 10.แรงตึงในเส้นเชือก (Tension force ) คือแรงที่เกิดขึ้นในเส้นเชือกที่ถูกขึงตึง โดยที่ ในเส้นเชือกเดียวกันย่อมมีแรงตึงเท่ากันทุกจุด และทิศทางของแรงตึง มีทิศทางอยู่ในแนวของเส้นเชือก

รูปภาพของ ynwkossakuntala

No Ok ...ต้องปรับ..Wink

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์