ประกวดวาดภาพสีน้ำมัน/สีอะครีลิค หัวข้อ “รู้ รัก สามัคคี ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา มหาราชัน”

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เปิดเผยว่าเนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพสีน้ำมัน หรือสีอะครีลิคขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพที่ได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องความรัก ความสามัคคีในหมู่ประชาชนทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 64 ปี 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทย ชาวต่างประเทศผู้สนใจ และมีความสามารถทางศิลปะ ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประกวดแบ่งออกเป็น ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทกลุ่มบุคคล กลุ่มละ 5 คน ซึ่งผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นได้ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 2 ประเภท และภาพที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้ขอพระราชทานนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานต่อไป


นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท สำหรับรางวัลดีเด่น 2 รางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 100,000 บาท และรางวัลละ 50,000 บาท


รางวัลชมเชย 3 รางวัล และคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกภาพประทับใจจำนวน 50 ภาพ จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสองประเภท ซึ่งแต่ละภาพจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชยทั้งประเภทบุคคล และกลุ่มบุคคลจำนวน 12 รางวัล จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน บริเวณพลับพลาพิธี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 


เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ด้วยการร่วมกันวาดภาพในกิจกรรม “1 คลิก 1 ทีแปรง สร้างพลัง รู้ รัก สามัคคี ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา มหาราชัน” ที่ให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสวาดภาพถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพียงแค่คลิกคลิกเดียวเท่านั้นก็จะไปสู่หนึ่งล้านสีที่จะเติมเต็มภาพนี้ให้งดงาม
สำหรับผู้คลิกภาพออนไลน์ลำดับที่ 100,000 จะได้รับ Samsung Galaxy Tab ผู้คลิกลำดับที่ 500,000 จะได้รับ IPAD และผู้คลิกลำดับที่ 1,000,000 จะได้รับ IPhone 4 


กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม และร่วมคลิกวาดภาพที่เว็บไซต์  www.facebook.com/onemillionclicks, http://www.sacict.net/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์