แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

รูปภาพของ bvssopita

**หมายเหตุ--หากต้องการทราบเฉลยให้ลากคุมข้างหลังของคำถามในแต่ละข้อ

--รู้ในสิ่งที่ไม่รู้นั่นแหละคือความรู้-- 

1. หากต้องการสร้าง  Folder ที่ Drive D ต้องไปที่คำสั่งใด  ตอบ ข.
ก. คลิกซ้ายที่ Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ข. คลิกขวาพื้นที่ว่าง Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ค. คลิกขวาที่ Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ง. คลิกซ้ายพื้นที่ว่าง Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder

2. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของ  My computer    ตอบ ข.      
ก.

ข.

ค.

ง.

3. เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมต่างๆ ต้องไปที่คำสั่งงานใด   ตอบ  ง. 

ก. Start เลือก  Microsoft Office
ข. Programs เลือก  start
ค. Microsoft Office เลือก  Start
ง. Start เลือก  Programs

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 7

4. ตัวเลือกใด  คือโปรแกรม  Microsoft Office Word 2007    ตอบ ง. 
5. ตัวเลือกใด  คือโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint  2007    ตอบ ค.

6. ตัวเลือกใด  คือโปรแกรม  Microsoft Office Access  2007  ตอบ ก.

7. ตัวเลือกใด  คือโปรแกรม  Microsoft Office Excel  2007   ตอบ  ข.

8. โปรแกรมนำเสนอ  คือโปรแกรมในข้อใด   ตอบ ง.
ก. Microsoft Office Excel  2007
ข. Microsoft Office Word 2007
ค. Microsoft Office Access  2007
ง. Microsoft Office PowerPoint  2007

9. โปรแกรมตารางทำงาน  คือโปรแกรมในข้อใด   ตอบ  ก. 

ก. Microsoft Office Excel  2007
ข. Microsoft Office Word 2007
ค. Microsoft Office Access  2007
ง. Microsoft Office PowerPoint  2007

10. โปรแกรมจัดทำเอกสาร  คือโปรแกรมในข้อใด   ตอบ  ข.
ก. Microsoft Office Excel  2007
ข. Microsoft Office Word 2007
ค. Microsoft Office Access  2007
ง. Microsoft Office PowerPoint  2007

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 11 ถึงข้อที่ 14

ก.

ข.

ค.

ง.

11. ตัวเลือกใด  คือคำสั่ง Save  ตอบ  ง.

12. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งคัดลอก  ตอบ ข.

13. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งวาง  ตอบ  ก.

14. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งตัด  ตอบ  ค.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 15 ถึงข้อที่ 16

15. หมายเลข 1  คือ  ตอบ  ก.
ก. มุมมอง Slide
ข. พื้น Slide
ค. กล่องข้อความ
ง. Slide Show

16. หมายเลข 2 คือ  ตอบ ข.
ก. มุมมอง Slide
ข. พื้น Slide
ค. กล่องข้อความ
ง. Slide Show


ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 17 ถึงข้อที่ 20

 

17. ตัวเลือกใด  ใช้แสดงมุมมองแบบปกติ  ตอบ ก.
18. ตัวเลือกใด  ใช้แสดงมุมมองแบบเรียงลำดับภาพนิ่ง   ตอบ ข.

19. ตัวเลือกใด  ใช้ย่อ/ขยาย  ตอบ ง.

20. ตัวเลือกใด  ใช้โชว์สไลด์   ตอบ ค.

21. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์สามารถทำตามข้อใดต่อไปนี้   ตอบ ง.
ก. คลิกขวาที่สไลด์ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเลือกแทรกสไลด์
ข. คลิกขวาที่สไลด์ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเลือก New slide
ค. คลิกเลือกที่ File แล้วกด New
ง. ให้นำเมาส์ไปคลิกข้างล่างสไลด์ตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มแล้วกด Enter 1 ครั้ง

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 22 ถึงข้อที่ 25

22. ตัวเลือกใด ใช้เพื่อลดขนาดตัวอักษร  ตอบ ง.
23. ตัวเลือกใด ใช้เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษร   ตอบ ค.

24. ตัวเลือกใด ใช้เพื่อปรับขนาดตัวอักษร    ตอบ ข.

25. ตัวเลือกใด ใช้เพื่อกำหนดแบบตัวอักษร   ตอบ ก.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 26 ถึงข้อที่ 29

26. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งขีดเส้นใต้  ตอบ ค.
27. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งกำหนดตัวเอียงให้กับตัวอักษร   ตอบ ข.

28. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งกำหนดตัวหนาให้กับตัวอักษร   ตอบ ก.

29. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งใส่สีตัวอักษร    ตอบ  ง.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 30 ถึงข้อที่ 33

30. ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดข้อความชิดระยะขอบทั้งซ้ายและขวา  ตอบ  ง.
31. ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดข้อความชิดซ้าย  ตอบ ค.

32. ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดข้อความชิดขวา  ตอบ ก.

33. ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดกลาง   ตอบ  ข.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 34 ถึงข้อที่ 37

34. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งแทรกกล่องข้อความ  ตอบ ก.
35. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งแทรกคลิปอาร์ค  ตอบ ค.

36. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งแทรกตัวอักษรศิลป์  ตอบ ข.

37. ตัวเลือกใด  คือคำสั่งแทรกรูปภาพจากแฟ้มข้อมูล   ตอบ ง.

38. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการสร้าง  Folder  ตอบ ง.
ก. เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
ข. เพื่อจัดเก็บงานให้เป็นหมวดหมู่
ค. เพื่อง่ายต่อการดึงงานขึ้นมาทำการแก้ไข
ง. เพื่อไม่ให้พื้นที่ว่า

39. ต้องการใส่เอฟเฟคให้ข้อความสามารถทำได้ตามข้อใด   ตอบ ก.
ก. คลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ข. คลิกซ้ายที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ค. คลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง
ง. คลิกซ้ายที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง

40. ต้องการออกแบบภาพนิ่งสามารถทำได้ตามข้อใด   ตอบ ค.
ก. คลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ข. คลิกซ้ายที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ค. คลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง
ง. คลิกซ้ายที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์