แบบทดสอบ คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม

แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือกจำนวนทั้งหมด ๑๐ ข้อ ทำทุกข้อ
 ๒. เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวโดยใช้เมาส์คลิกส์ให้ตรงตัวเลือก ก,ข,ค,ง,ที่กำหนดมาให้
 ๓. ถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ให้คลิกส์ใหม่ตามที่ต้องการ
 ๔. กำหนดให้คะแนนข้อที่ถูกเป็น ๑ คะแนน ข้อตอบผิดหรือมากว่าหนึ่งในข้อเดียวกัน ให้เป็น ๐ คะแนน

 คำชี้แจง  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  ข้อ๑. ข้อใดไม่ใช้การสร้างคำใหม่ในภาษาไทย
 ก. ซํ้าคำ
 ข. ซ้อนคำ
 ค. ประสมคำ
 ง. สมาส สนธิ
ข้อ๒. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะภาษาไทย
 ก. ภาษาคำโดด
 ข. มีเสียงวรรณยุกต์
 ค. ภาษามีวิภัตติปัจจัย
 ง. มีวิธีการสร้างคำใหม
ข้อ๓. ข้อใดเป็นคำซํ้าทั้งหมด
 ก. ปิด ๆ เปิด ๆ ทรัพย์สมบัติ
 ข. ผิดชอบ กระโดกกระเดก
 ค. กระชุ่มกระชวย จุกจิก
 ง. เป็นรูปเป็นร่าง ระริกระรี้
ข้อ๔. ประโยคในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบห้าเสียง
 ก. ดอกไม้สีสวยมาก
 ข. ฉันมาพบคุณพรุ่งนี้
 ค. สุนัขพันธ์นี้ดุจัง
 ง. รถคันนี้เก่ามากแล้ว
ข้อ๕. ข้อใดเป็นคำปะสมทั้งหมด
 ก. กระดานดำ แปดเปื้อน
 ข. เครื่องคิดเลข ข้าวสุก
 ค. ผิดชอบ เสแสร้ง
 ง. ผลิตผล ชดว้อย
ข้อ๖. ข้อใดเป็นคำซ้อนทั้งหมด
 ก .ตอบแทน ท้อแท้
 ข. ข่มแหง โธ่ถัง
 ค. เลื่องลือ คลุกคลี
 ง. ถ้วยชาม ครูบา
ข้อ๗. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
 ก. สุนัขตัวนั้นกัดเธอเมื่อวาน
 ข. เขามาแต่เช้าเพราะกลัวรถติด
 ค. ครูสอบซ่อมเด็กนักเรียนที่สอบตก
 ง. ผมไปเรียนและเข้าฟังคำบรรยาย
ข้อ๘. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
 ก. มาลีและมาลาลัยชอบอ่านหนังสือการ์ตูน
 ข. จักรยานที่จอดอยู่หน้าบ้านเก่าแล้ว
 ค. สุดาชอบดอกกุหลาบสีชมพูมาก
 ง. คุณแม่ให้เงินฉันซื้อขนม
ข้อ๙. ประโยคความซ้อนในข้อใดมีอนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็นประธาน
 ก. ถึงแม้ว่าฉันจะตัวเล็กแต่ฉันก็ไม่กลัวใคร
 ข. นักเรียนได้คะแนนดีจะได้เรียนฟรี
 ค. แดงให้อาหารสุนุขที่เฝ้าบ้าน
 ง. ฉันตีงูที่สวนหลังบ้าน
ข้อ๑๐. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
 ก. คุณพ่อบริจาคเงินจำนวนมากให้ผู้ประสบภัยนํ้าท่วม
 ข. เกษตรกรหลายตำบลกำลังเดือดร้อนมาก
 ค. ฉันไม่สบายจึงไปหาหมอที่โรงพยาบาล
 ง. เขาอยากทราบว่าแดงทะเลาะกัยใคร

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์