โครงานประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว

 จัดทำโดย

น.ส.สกุลรัตน์   ยังแก้ว  เลขที่23  ม.6/2

   เสนอ

 อ.สุรจิตร  สุขสีดา

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน       เนื่องจากปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้จากการทำกิจกรรมต่างต่างของมนุษย์มากขึ้น  อาจมีวัสดุบางประเภทที่มีมากในท้องถิ่น  อาจนำมาเเปรรูปให้เกิดความสวยงามและใช้สอยได้ สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายหารายได้และทำให้เกิดอาชีพกับคนฝึกงานและคนอื่นที่มีความสนใจ   วัสดุที่ใช้
1.
กะลามะพร้าว
2.
หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ
3.
เทปพันสายไฟ
4.
ไม้อัดเหลือใช้ คอโคมไฟไม่ใช้แล้ว
5.
เครื่องยิงกาว
6.
สีไม้โอ๊ก เครื่องมือและอุปกรณ์
1.
เลื่อยฉลุ
2.
สว่านเจาะ
3.
กระดาษทรายหยาบ
4.
กระดาษทรายละเอียด
5.
ดินสอ / วงเวียน ขั้นตอนในการทำ
1.
นำกะลามะพร้าว 1 ลูกผ่ากลางกะลาแบ่งเป็น 2 ส่วนขนาดไม่เท่ากันให้ส่วนหนึ่งเล็ก
กว่าอีกส่วนหนึ่งประมาณ 1 ซ.ม
2.
นำกะลาส่วนที่เล็กเจาะรูตรงกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว แล้วขัดกะลาให้
มันแล้วทาด้วยสีไม้โอ๊ก
3.
นำกะลาส่วนที่ใหญ่กว่าเจาะรูตรงกลางประมาณ 2 นิ้ว และเจาะรูด้านข้างขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ. ม เพื่อติดสวิสซ์ไฟ
4.
นำคอโคมไฟที่ไม่ใช้แล้วมาติดกับกะลาด้านที่ใหญ่โดยติดกาวให้แน่น


5. นำสายไฟติดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยแล้วสอดเข้ารูเพื่อติดสวิสซ์ไฟแล้วนำไม้อัดมาปิด
ฐานกะลาให้เรียบร้อย
6.
นำกะลาส่วนที่เล็กมาติดกับคอโคมไฟด้านบนและสอดสายไฟจากฐานกะลาขึ้นมาให้
เรียบร้อย
7.
ตรวจความเรียบร้อยของโคมไฟ   

   วัตถุประสงค์        1.เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว        2.เพื่อศึกษารูปแบบการทำโคมไฟ         3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ สมมติฐาน/แรงบันดาลใจ        ในปัจจุบันนั้นได้มีธุรกิจสปาเกิดขึ้นมากในประเทศไทยจึงทำให้เกิดการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากในกลุ่มธุรกิจประเภทนี้จึงทำให้เจ้าของธุรกิจนั้นพยายามที่จะทำให้ร้านของตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักกับคนจำนวนมากที่มาใช้บริการ ซึ่งสิ่งสำคัญของการเปิดธุรกิจประเภทนี้คือการตกแต่งร้านและการบริการที่  ที่ให้ความรู้สึกสบายแก่ผู้เข้าหรือลูกค้า โดยการตกแต่งร้านนั้นส่วนมากจะเป็นการตกแต่งร้านให้เป็นธรรมชาติกที่สุด  และเราจะทำอย่างไรให้ร้านของตนเองนั้นเป็นเอกลักษณ์  ซึ่งก็คือโคมไฟกะลาที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับร้านนั้นเอง เพราะโคมไฟกะลานั้นเป็นวัตถุดิบที่ทำมากจากธรรมชาติ ซึ่งในการตกแต่งร้านนั้นควรเน้นออกแนวธรรมชาติ ให้มากที่สุดเพราะธรรมชาตินั้นช่วยในการผ่อนคลายความรู้สึกให้สบาย ขอบเขตโครงการ        1.กำหนดการใช้สายไฟ18วัตต์        2.ในการใช้สำหรับแขวนและตั้งพื้น        3.ใช้ในการประดับตกแต่งร้านสปา        4.ใช้ไฟไม่เกิน220v  วิธีดำเนินการทำโครงการทั้งหมดโดยย่อ        1รวบรวมข้อมลูศึกษาการออกแบบโคมไฟลักษณะต่างๆ        2.รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต        3.ร่างแบบเพื่อกำหนดรูปร่างและลักษณะขนาดที่ต้องการ        4.ขั้นตอนการผลิตผลงาน การปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิตโคมไฟกะลา        5.ขั้นตอนการสรุปและการนำเสนอผลงานการออกแบบโคมไฟกะลามะพร้าว เป็นการ       นำเสนอผลงานทั้งหมดที่ได้ทำออกแบบและได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        1.เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาค้นค้วาการออกแบบโคมจากกะลามะพร้าวที่หลากหลายและสามารถสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค        2.สามารถนำไปเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวได้        3.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพเสริม แหล่งข้อมูลอ้างอิง       http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&oldid=821067     

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 142 คน กำลังออนไลน์