โครงานประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว

 จัดทำโดย

น.ส.สกุลรัตน์   ยังแก้ว  เลขที่23  ม.6/2

   เสนอ

 อ.สุรจิตร  สุขสีดา

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน       เนื่องจากปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้จากการทำกิจกรรมต่างต่างของมนุษย์มากขึ้น  อาจมีวัสดุบางประเภทที่มีมากในท้องถิ่น  อาจนำมาเเปรรูปให้เกิดความสวยงามและใช้สอยได้ สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายหารายได้และทำให้เกิดอาชีพกับคนฝึกงานและคนอื่นที่มีความสนใจ   วัสดุที่ใช้
1.
กะลามะพร้าว
2.
หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ
3.
เทปพันสายไฟ
4.
ไม้อัดเหลือใช้ คอโคมไฟไม่ใช้แล้ว
5.
เครื่องยิงกาว
6.
สีไม้โอ๊ก เครื่องมือและอุปกรณ์
1.
เลื่อยฉลุ
2.
สว่านเจาะ
3.
กระดาษทรายหยาบ
4.
กระดาษทรายละเอียด
5.
ดินสอ / วงเวียน ขั้นตอนในการทำ
1.
นำกะลามะพร้าว 1 ลูกผ่ากลางกะลาแบ่งเป็น 2 ส่วนขนาดไม่เท่ากันให้ส่วนหนึ่งเล็ก
กว่าอีกส่วนหนึ่งประมาณ 1 ซ.ม
2.
นำกะลาส่วนที่เล็กเจาะรูตรงกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว แล้วขัดกะลาให้
มันแล้วทาด้วยสีไม้โอ๊ก
3.
นำกะลาส่วนที่ใหญ่กว่าเจาะรูตรงกลางประมาณ 2 นิ้ว และเจาะรูด้านข้างขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ. ม เพื่อติดสวิสซ์ไฟ
4.
นำคอโคมไฟที่ไม่ใช้แล้วมาติดกับกะลาด้านที่ใหญ่โดยติดกาวให้แน่น


5. นำสายไฟติดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยแล้วสอดเข้ารูเพื่อติดสวิสซ์ไฟแล้วนำไม้อัดมาปิด
ฐานกะลาให้เรียบร้อย
6.
นำกะลาส่วนที่เล็กมาติดกับคอโคมไฟด้านบนและสอดสายไฟจากฐานกะลาขึ้นมาให้
เรียบร้อย
7.
ตรวจความเรียบร้อยของโคมไฟ   

   วัตถุประสงค์        1.เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว        2.เพื่อศึกษารูปแบบการทำโคมไฟ         3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ สมมติฐาน/แรงบันดาลใจ        ในปัจจุบันนั้นได้มีธุรกิจสปาเกิดขึ้นมากในประเทศไทยจึงทำให้เกิดการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากในกลุ่มธุรกิจประเภทนี้จึงทำให้เจ้าของธุรกิจนั้นพยายามที่จะทำให้ร้านของตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักกับคนจำนวนมากที่มาใช้บริการ ซึ่งสิ่งสำคัญของการเปิดธุรกิจประเภทนี้คือการตกแต่งร้านและการบริการที่  ที่ให้ความรู้สึกสบายแก่ผู้เข้าหรือลูกค้า โดยการตกแต่งร้านนั้นส่วนมากจะเป็นการตกแต่งร้านให้เป็นธรรมชาติกที่สุด  และเราจะทำอย่างไรให้ร้านของตนเองนั้นเป็นเอกลักษณ์  ซึ่งก็คือโคมไฟกะลาที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับร้านนั้นเอง เพราะโคมไฟกะลานั้นเป็นวัตถุดิบที่ทำมากจากธรรมชาติ ซึ่งในการตกแต่งร้านนั้นควรเน้นออกแนวธรรมชาติ ให้มากที่สุดเพราะธรรมชาตินั้นช่วยในการผ่อนคลายความรู้สึกให้สบาย ขอบเขตโครงการ        1.กำหนดการใช้สายไฟ18วัตต์        2.ในการใช้สำหรับแขวนและตั้งพื้น        3.ใช้ในการประดับตกแต่งร้านสปา        4.ใช้ไฟไม่เกิน220v  วิธีดำเนินการทำโครงการทั้งหมดโดยย่อ        1รวบรวมข้อมลูศึกษาการออกแบบโคมไฟลักษณะต่างๆ        2.รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต        3.ร่างแบบเพื่อกำหนดรูปร่างและลักษณะขนาดที่ต้องการ        4.ขั้นตอนการผลิตผลงาน การปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิตโคมไฟกะลา        5.ขั้นตอนการสรุปและการนำเสนอผลงานการออกแบบโคมไฟกะลามะพร้าว เป็นการ       นำเสนอผลงานทั้งหมดที่ได้ทำออกแบบและได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        1.เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาค้นค้วาการออกแบบโคมจากกะลามะพร้าวที่หลากหลายและสามารถสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค        2.สามารถนำไปเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวได้        3.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพเสริม แหล่งข้อมูลอ้างอิง       http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&oldid=821067     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์