ระบบประสาท

รูปภาพของ nws_walapob

ระบบประสาท  คือ ระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ทำให้สัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็ว  ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถ
           ตอบสนองได้
   สัตว์ชั้นต่ำบางชนิด เช่น ฟองน้ำ  ไม่มีระบบประสาท  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดเริ่มมีระบบประสาท  สัตว์ชั้นสูงขึ้นมาจะมีโครงสร้างของระบบประสาทซับซ้อน
           ยิ่งขึ้น
  ระบบประสาทของมนุษย์แบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก
     
               ระบบส่วนกลาง

                   
ระบบประสาทส่วนกลาง(the central nervous system หรือ  somatic nervous system ) เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของร่างกาย  ซึ่งทำงานพร้อมกันทั้งในด้านกลไกและทางเคมีภายใต้
           อำนาจจิตใจ
  ซึ่งประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง  โดยเส้นประสาทหลายล้านเส้นจากทั่วร่างกายจะส่งข้อมูลในรูปกระแสประสาทออกจากบริเวณศูนย์กลาง  มีอวัยวะที่เกี่ยวข้องดังนี้

                   
1.  สมอง(brain)  ป็นส่วนที่ใหญ่กว่าส่วนอื่นๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง  ทำหน้าที่ควบคุมการทำกิจกรรมทั้งหมดของร่างกาย  เป็นอวัยวะชนิดเดียวที่แสดงความสามารถด้านสติปัญญา
            การทำกิจกรรมหรือการแสดงออกต่างๆ สมองของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สำคัญแบ่งออกเป็น  3  ส่วนดังนี้


ที่ของภาพ :http://www.esanpt1.go.th/nites/body-wbi/body-wbi/lesson-prasate.htm

                   2. ไขสันหลัง   อยู่ภานในกระดูกสันหลัง มีหน้าที่เป็นทางผ่านของกระแสประสาท และเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวของปฎิกิริยาโต้ตอบอย่างรวดเร็วกะทันหันโดยไม่ทันได้คิด ซึ่งเป็นปฎิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยไขสันหลังเป็นผู้สั่งงานทันทีที่ร่างกายสัมผัสสิ่งต่างๆ เช่น การไอ การจาม การกระพริบตาการเยยีบตะปู หรือเมื่อสัมผัสของร้อน เป้นต้น   3.ปฏิกิริยาตอบสนอหรือสะท้อนกลับ   เป็นปฏิกิริยาการทำงานของร่างกายโดยไม่ต้องผ่านสมอง เช่น ภายหลังจากการเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับแล้วจะมีปฏกิริยาตอบสนองที่ผ่านสมองตามมา ทำให้เกิดความรู้สึกและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น                      4.วิธีป้องกันและบำรุงรักษาระบบประสาท

1.พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 5 ชั่วโมง เพื่อให้ประสาทคลายความตึงเครียดลง วิธีพักผ่อนที่ดีที่สุดของร่างกายคือ กานอนหลับ

2.ออกกำลังกายอย่างสมำเสมอ  หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

3.ทำกิจกรรมนันนาการ เพื่อให้ร่างกายร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียด

4.พบปะสังสรรค์กับผู้อื่น เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น

รูปภาพของ nws_parrinya

ดีใจด้วยน่ะ

รูปภาพของ nws_suputsorn

ดีใจด้วยนะวินต้าที่ได้คะเเนน อย่าลืมไปดูของเรานะ       http://www.thaigoodview.com/node/113121

รูปภาพของ nws_suputsorn

ขอบใจนะที่เเสดงความคิดเห็นมาให้เรา

รูปภาพของ nwspassathorn

ok ครับ อย่าลืมชวนเพื่อนๆ เขามาอ่านเยอะนะครับ ได้ 8 คะแนนครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak