ภาษาอังกฤษกับหญ้า

รูปภาพของ sss27962

 Grass

Grass. annual crops of various kinds, many located in the floor. Liliopsida. family Poaceae, or is well known that the family Gramineae such as grass. (Imperata Cylindrica Beauv.) grass, crow's feet (Eleusine indica Gaertn.) Hygaแprk (Cynodon dactylon Pers.) with this species. about 600 genus and of course, was 10,000. type has been estimated that the grass is a plant-covered surface of more than 20% of all plants on earth. Plant species are plants that are most important to the economy, human as well as grass, the staple food that is grown all over the world, and wood. bamboo. which is used widely in construction in Asia , but some species classified as weeds, the grass. became increasingly important role in the adoption of renewable energy. energy. as well. Such as grass, Miss South San Francisco. and Miss South San Francisco elephant grass.

 Grass plants in the family as we know it.  Such as rice corn wheat , rice, barley sorghum , rice Haute. rye. millet , rye grass. cane bamboo. lemon grass etc.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์