แบบทดสอบเรื่อง Adjective

รูปภาพของ bpkjuthamas

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ Adjective  หลังจากศึกษาเนื้อหาแล้ว

แบบทดสอบ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้คำ Adjective (คำคุณศัพท์)
แบบฝึกหัด 1

คำชี้แจง:ให้นักเรียนเรียงลำดับคำนามและคำคุณศัพท์ในวงเล็บตามกฎไวยากรณ์.โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1
1. I have a (white / dress) ____________.

2. This plant has (red / flowers) ____________.

3. I bought a (bag / small) ____________.

4. Mr. David has a pair of (shoes / big) ____________.

5. Chris drives a (car / small) to work. ____________.

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 153 คน กำลังออนไลน์