ส่งงาน 3/3 ที่นี้

ส่งงานโดยการแปะลิงค์นะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/115095

รัฐพล 24

ด.ช.ศุภชัย โภคา

http://www.thaigoodview.com/node/115094

1. งานตกแต่งภาพถ่าย เป็นการตกแต่งภาพถ่ายเก่า ๆ ให้คมชัดเหมือนใหม่
หรือทำการแก้ไขรูปถ่ายที่มืดไป สว่างไป มีเงาดำให้ภาพมีสีสรรสดใสสมจริง
นอกจากนั้นยังสร้างภาพล้อเลียน เช่น
เอาใบหน้าของคนหนึ่งไปวางไว้บนตัวคนอีกคนหนึ่ง
นำภาพบุคคลไปวางบนฉากหลังอื่น เป็นต้น

2. งานสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร โฆษณา
เรียกได้ว่าเกือบทุกงานที่ต้องใช้รูป สามารถใช้ Photoshop
รังสรรค์ภาพให้เป็นไปตามไอเดียที่เราวางไว้ได้

3. งานเว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ต
ใช้สร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซด์ไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวน์ ปุ่มตอบโต้
แถบหัวเรื่อง ตลอดจนภาพประกอบต่าง ๆ
นอกจากนั้นยังสมารถออกแบบหน้าเว็บไซด์ด้วย Photoshop ได้

4. งาน ออกแบบทางกราฟิก ใช้ Photoshop ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ
การออกแบบปกหนังสือและผลิตภัณฑ์ การออกแบบการ์ดอวยพร เป็นต้น

5. สร้าง ภาพวาดเหมือนจิตกรสร้างภาพจากผืนผ้าใบเปล่า ๆ
จนเป็นงานศิลปขึ้นมา
Rectangular สร้างเส้น selection เป็นรูปสี่เหลี่ยม (ถ้ากดคีย์ shift
ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
Elliptical สร้างเส้น selection เป็นรูปวงรี (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้
จะได้ selection เป็นรูปวงกลม)
Single row สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวนอน มีความกว้าง 0.5-1
pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align)

http://www.thaigoodview.com/node/115092

ด.ช.ธนกาญจน์ สังคะรักษ์ ม.3/3 เลขที่9

ด.ช. ศุภชัย โภคา

1. งานตกแต่งภาพถ่าย เป็นการตกแต่งภาพถ่ายเก่า ๆ ให้คมชัดเหมือนใหม่ หรือทำการแก้ไขรูปถ่ายที่มืดไป สว่างไป มีเงาดำให้ภาพมีสีสรรสดใสสมจริง นอกจากนั้นยังสร้างภาพล้อเลียน เช่น เอาใบหน้าของคนหนึ่งไปวางไว้บนตัวคนอีกคนหนึ่ง นำภาพบุคคลไปวางบนฉากหลังอื่น เป็นต้น

2. งานสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร โฆษณา เรียกได้ว่าเกือบทุกงานที่ต้องใช้รูป สามารถใช้ Photoshop รังสรรค์ภาพให้เป็นไปตามไอเดียที่เราวางไว้ได้

3. งานเว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ต ใช้สร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซด์ไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวน์ ปุ่มตอบโต้ แถบหัวเรื่อง ตลอดจนภาพประกอบต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสมารถออกแบบหน้าเว็บไซด์ด้วย Photoshop ได้

4. งาน ออกแบบทางกราฟิก ใช้ Photoshop ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ การออกแบบปกหนังสือและผลิตภัณฑ์ การออกแบบการ์ดอวยพร เป็นต้น

5. สร้าง ภาพวาดเหมือนจิตกรสร้างภาพจากผืนผ้าใบเปล่า ๆ จนเป็นงานศิลปขึ้นมา
Rectangular สร้างเส้น selection เป็นรูปสี่เหลี่ยม (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
Elliptical สร้างเส้น selection เป็นรูปวงรี (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปวงกลม)
Single row สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวนอน มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align)

http://www.thaigoodview.com/node/115090

ณัฐกิตติ์ ไทยแท้ 3/3 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/115091

นายวิศว แซ่ลิ้ม ม.3/3 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/115089

นาย ภูตะวัน รอดวินิจ 3/3 เลขที่ 36

ใบงานที่ 1 ให้บอกประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop อย่างน้อย 5 ข้อ

1. งานตกแต่งภาพถ่าย เป็นการตกแต่งภาพถ่ายเก่า ๆ ให้คมชัดเหมือนใหม่ หรือทำการแก้ไขรูปถ่ายที่มืดไป สว่างไป มีเงาดำให้ภาพมีสีสรรสดใสสมจริง นอกจากนั้นยังสร้างภาพล้อเลียน
2. งานสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร โฆษณา เรียกได้ว่าเกือบทุกงานที่ต้องใช้รูป สามารถใช้ Photoshop รังสรรค์ภาพให้เป็นไปตามไอเดียที่เราวางไว้ได้

3. งานเว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ต ใช้สร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซด์ไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวน์ ปุ่มตอบโต้ แถบหัวเรื่อง
4. งานออกแบบทางกราฟิก ใช้ Photoshop ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ การออกแบบปกหนังสือและผลิตภัณฑ์ การออกแบบการ์ดอวยพร เป็นต้น

5. สร้างภาพวาดเหมือนจิตกรสร้างภาพจากผืนผ้าใบเปล่า ๆ จนเป็นงานศิลปขึ้นมา

ใบงานที่ 2 ให้เลือกเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop จำนวน 3 เครื่องมือ พร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน

Healing Brush Tool ช่วยทำความสะอาดรูปภาพ ช่วยลบรอยสกปรก รอยผง หรือ เม็ดสกรีนต่างๆ ที่พบในรูปทั่วไป โดยหลักการของเครื่องมือตัวนี้ก็คือการลอกลายรูปภาพใกล้เคียงโดยที่โปรแกรม จะทำการปรับค่าแสง และลวดลายให้อัตโนมัติ
Patch Tool เป็นเครื่องมือเลือกบริเวณภาพ ” Selection ” โดยหลักการเครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้เราเลือกบริเวณรูปภาพที่มีปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรแกรมจะปรับค่าแสง และ สี บริเวณที่เลือกให้อัตโนมัติด้วย
Red Eye Tool เป็นเครื่องมือตัวใหม่ไว้สำหรับลบการสะท้อนของแก้วตากับแสงแฟลช การที่จะปรับแก้ไขเพื่อเอาแสงสีแดงออกจากดวงตา

http://www.thaigoodview.com/node/115086
นาย พงศวัฒน์ ชวงเมืองปัก ม.3/3 เลขที่ 1

ด.ช.ภวัต สารโชติ ม.3/3 เลขที่31
http://www.thaigoodview.com/node/115088

http://www.thaigoodview.com/node/115084

นาย วันชนะ สุ่นฉิมพลี 3/3 เลขที่ 40

นาย ปภาวิน อ่อนผิว ม.3/3ข เลขที่53
http://www.thaigoodview.com/node/115082

นาย ณัฐชนน พุฒขุนทด เลขที่ 11 ม.3/3

http://www.thaigoodview.com/node/115083

http://www.thaigoodview.com/node/115082

เด็กชายเจษฎา  ชุมถูนุช  ชั้น ม.3/3 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/115077

http://www.thaigoodview.com/node/115018

 นาย ธนาธิป  สิงห์ปัญญา ม.3/3  ข  เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/114909

http://www.thaigoodview.com/node/114906

นาย เอกราช ถึงอินทร์ ม3/3 เลขที่45

 

http://www.thaigoodview.com/node/114830

นาย ธนธัช นาคะวิโรจน์ ม3/3 เลขที่25

 

http://www.thaigoodview.com/node/114829

นายปฐวี วิเชียร ม.3/3 เลขที่35

 

http://www.thaigoodview.com/node/114828

นาย โชคอนันต์ ตั้งจิตศิริชัย ม.3/3 เลขที่54

http://www.thaigoodview.com/node/114823

รูปภาพของ rsm50299

นาย จักรกริช  ช้างงาเนียม ม.3/3  เลขที่ 47

http://www.thaigoodview.com/blog/65397

รูปภาพของ rsm50299

 นาย  จักรกริช  ช้างงาเนียม  ม.3/3  เลขที่ 47

ใบงานที่ 1  ให้บอกประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop  อย่างน้อย  5  ข้อ

1. งานตกแต่งภาพถ่าย เป็นการตกแต่งภาพถ่ายเก่า ๆ ให้คมชัดเหมือนใหม่ หรือทำการแก้ไขรูปถ่ายที่มืดไป สว่างไป มีเงาดำให้ภาพมีสีสรรสดใสสมจริง นอกจากนั้นยังสร้างภาพล้อเลียน เช่น เอาใบหน้าของคนหนึ่งไปวางไว้บนตัวคนอีกคนหนึ่ง นำภาพบุคคลไปวางบนฉากหลังอื่น เป็นต้น

2. งานสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร โฆษณา เรียกได้ว่าเกือบทุกงานที่ต้องใช้รูป สามารถใช้ Photoshop รังสรรค์ภาพให้เป็นไปตามไอเดียที่เราวางไว้ได้

3. งานเว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ต ใช้สร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซด์ไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวน์ ปุ่มตอบโต้ แถบหัวเรื่อง ตลอดจนภาพประกอบต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสมารถออกแบบหน้าเว็บไซด์ด้วย Photoshop ได้

4. งานออกแบบทางกราฟิก ใช้ Photoshop ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ การออกแบบปกหนังสือและผลิตภัณฑ์ การออกแบบการ์ดอวยพร เป็นต้น

5. สร้างภาพวาดเหมือนจิตกรสร้างภาพจากผืนผ้าใบเปล่า ๆ จนเป็นงานศิลปขึ้นมา

ใบงานที่ 2  ให้เลือกเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop  จำนวน  3  เครื่องมือ  พร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน 

heal           Healing Brush Tool     ช่วยทำความสะอาดรูปภาพ ช่วยลบรอยสกปรก รอยผง หรือ เม็ดสกรีนต่างๆ ที่พบในรูปทั่วไป โดยหลักการของเครื่องมือตัวนี้ก็คือการลอกลายรูปภาพใกล้เคียงโดยที่โปรแกรม จะทำการปรับค่าแสง และลวดลายให้อัตโนมัติ
pat           Patch Tool     เป็นเครื่องมือเลือกบริเวณภาพ ” Selection ” โดยหลักการเครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้เราเลือกบริเวณรูปภาพที่มีปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรแกรมจะปรับค่าแสง และ สี บริเวณที่เลือกให้อัตโนมัติด้วย
red          Red Eye Tool     เป็นเครื่องมือตัวใหม่ไว้สำหรับลบการสะท้อนของแก้วตากับแสงแฟลช การที่จะปรับแก้ไขเพื่อเอาแสงสีแดงออกจากดวงตา

จักรกริช  ครูตรวจให้แล้วนะ

นาย เดชวิมล  พันธ์ชนะ ม3/3 เลขที่ 55

http://www.thaigoodview.com/node/114604

 

 

ครูตรวจให้คะแนนแล้วนะ

เอกดนัย เจริญพงศ์อนันต์ ม.3/3 เลขที่ 48

http://www.thaigoodview.com/node/114564

ตรวจแล้วค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์