ส่งงาน 3/3 ที่นี้

ส่งงานโดยการแปะลิงค์นะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/114532

นาย ชัยพัฒน์ ฉัตรศิรินพคุณ ม.3/3ข เลขที่ 43

ตรวจแล้วนะ

http://www.thaigoodview.com/node/114532?q=node/114532

นาย ธีรภัทร ธนาสูรย์ 3/3 เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/114527

ตรวจแล้วนะ

http://www.thaigoodview.com/node/114461

นายจักรภพ หอสกุล ม.3/3 ก เลขที่14 

ครูตรวจและให้คะแนนแล้วนะ

 

นาย พรภวิษย์ สานุศิษย์ ชั้น ม.3/3 เลขที่ 49

http://www.thaigoodview.com/node/114453

ครูตรวจแล้วและให้คะแนนแล้วนะ

 ธนวัฒน์ เกิดเทอดวงษ์ ม.3/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/114360

ธนวัฒน์  ครูให้คะแนนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/114342

ฉัตรมงคล  ได้คะแนนแล้วนะ

http://www.thaigoodview.com/node/114299

นายภัทรพงศ์ คันธศักดิ์ศิริ ม.3/3ก เลขที่ 6 

ภัทรพงศ์  ครูให้คะแนนแล้ว

นาย ทศพล ภูศรี ม.3/3 เลขที่ 44

http://www.thaigoodview.com/node/114335

ทศพล  ได้คะแนนแล้วนะ

http://www.thaigoodview.com/node/114330

ด.ช.อัชชา กองทำ ม.3/3ก. เลขที่ 21 

อัชชา  ส่งครู 3 ครั้ง  ครูก็ให้คะแนนแค่ 10 คะแนนนะ

http://www.thaigoodview.com/node/114330

ด.ช.อัชชา กองทำ ม.3/3ก. เลขที่ 21 

http://www.thaigoodview.com/node/114330

ด.ช.อัชชา กองทำ ม.3/3ก. เลขที่ 21 

www.thaigoodview.com/node/114328

นฤชิต  ได้คะแนนแล้วนะ

http://www.thaigoodview.com/node/114325

โชติสกุล  ได้คะแนนแล้วนะ

http://www.thaigoodview.com/node/114326

นาย ภูริช เจตนา  ม.3/3 ข เลขที่ 10 

ภูริช  ได้ 10 คะแนนนะ

http://www.thaigoodview.com/node/114323

นายจิรวัฒน์  คำสกุลวัฒนา  ม.3/3 ข  เลขที่ 41 

จิรวัฒน์  ยังไม่ส่งใบงานที่ 2.4  ครูนะ  คะแนนหายไป  5  คะแนน

http://www.thaigoodview.com/node/114322

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์