ส่งงาน 3/3 ที่นี้

ส่งงานโดยการแปะลิงค์นะคะ

สิทธา  ครูตรวจแล้วนะ

รูปภาพของ rsm50557

http://www.thaigoodview.com/node/114321

นายเทิดพงษ์ เจตากลาง ม.3/3 เลขที่ 52

เทิดพงษ์  ครูตรวจแล้วนะ

รูปภาพของ อนันต์ บุญตรานนท์

http://www.thaigoodview.com/node/114319

วาณุวัฒน์ กลิ่นขจร ม.3/3 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/114309 

http://www.thaigoodview.com/node/114307

http://www.thaigoodview.com/node/114303

http://thaigoodview.com/node/114293

ใบงานที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/114266

ใบงานที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/114268

ชื่อ ด.ช.วงศ์วีระ   ภาคการ  ชั้น ม.3/3  เลขที่ 57

ด.ช.รัฐพล  ชุมโคกกรวด    3/3  เลขที่ 24

รัฐพล  ส่งไม่ถูกนะ  ไม่มีคำตอบให้ครู  ไม่ได้คะแนนนะ

ณัฐกิตติ์  ไทยแท้  3/3  เลขที่ 23

 

ณัฐกิตติ์  ส่งไม่ถูกนะ  ไม่มีคำตอบ  ยังไม่ได้คะแนนนะ  ตอบครูใหม่

รูปภาพของ rsm50334

http://www.thaigoodview.com/node/114257

นายภูวไนย เทพกระโทก ม.3/3ข เลขที่ 50

http://www.thaigoodview.com/node/114254

นาย ฉัตรธนันต์ สวัสดี  ม.3/3 ก.  เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/114241

นายก่อพงศ์ เทพตะขบ ม.3/3 เลขที่ 13

ก่อพงศ์  ส่ง 2 ครั้ง  ครูให้แค่  10  คะแนนนะ

http://www.thaigoodview.com/node/114241 นายก่อพงศ์ เทพตะขบ ม.3/3 เลขที่ 13

ด.ช.จิรายุส ปพัฒน์เมธิน ม.3/3 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/114243

http://www.thaigoodview.com/node/114247

http://www.thaigoodview.com/node/114248

นาย ทศพร  อุดมทรัพย์ ชั้น ม.3/3 เลขที่ 17

เด็กชาย ประเสริฐศิริ  สาสีดา  ม.3/3ก   เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/114244 

รูปภาพของ rsm49922

http://www.thaigoodview.com/node/114236

ม3/3 เลขที่2 ครับ

วุฒิพงศ์  ไม่ยอมเขียนชื่อเลยนะ  ครูให้คะแนนแล้วนะ

ชื่อ เด็กชาย ประเสริฐศิริ  สาสีดา ชั้น ม.3/3ก  เลขที่ 19

ประโยชน์

·         ตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ ·         ตัดต่อภาพบางส่วน หรือที่เรียกว่า crop ภาพ ·         เปลี่ยนแปลงสีของภาพ จากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้ ·         สามารถลากเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสร้างภาพได้อย่างอิสระ ·         มีการแบ่งชั้นของภาพเป็น Layer สามารถเคลื่อนย้ายภาพได้เป็นอิสระต่อกัน

·         การทำ cloning ภาพ หรือการทำภาพซ้ำในรูปภาพเดียวกัน

 เครื่องมือ ต่างๆMagic wand (W)สร้างเส้น selection ตามบริเวณของสี Airbrush (J)เป็นเครื่องมือในการลงสี คล้ายการพ่นสี จะได้แนวของสีที่มีขอบนุ่ม Paintbrush (B) เป็นเครื่องมือในการลงสี คล้ายการทาสี จะได้แนวของสีที่มีขอบตามการเลือก Brush

 

http://www.thaigoodview.com/node/114225

ประชานาถ  ครูตรวจให้คะแนนแล้วนะ

http://www.thaigoodview.com/node/114025

นายเกรียงไกร  สิงหนาท ม3/3เลขที่1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์