ABOUT--> ASEAN (test*)

รูปภาพของ pnp32656

การเปิดประชาคมอาเซียนนั้นเป็นการเปิดพื้นที่การค้าเสรีทางเศรษฐกิจของเอเชียภมูภาคตะวันออกเฉียงใต้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อประชาคมอาเซียนได้เปิดตัวคือ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษามีคุณภาพ

 แลกเปลี่ยนทางภาษาเป็นต้น แนวทางการปรับตัวคือการเปลี่ยนทัศนคติในการที่มีคนจากประเทศอื่นเคลื่อนย้ายเข้ามา เพื่อหางานทำ

มาศึกษา ซึ่งถา้ไม่เปิดใจยอมรับประชาชนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาบทบาทของประชาคมอาเซียนก็น้อยลวงไปด้วย การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ก็จะน้อยลง

 

เพลงประจำอาเซียน

ASEAN WAY!!!!!!!!!!

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์