ต้นตีนเป็ด

ต้นตีนเป็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Alstonia schoiaris

ชื่อพื้นเมือง   :  ต้นตีนเป็ด ลักษณะของต้น  ยืนต้น สูงได้ถึง 30 เมตร เปลือกต้นสีเทา กิ่งแตกออกรอบข้อ ใบเดี่ยว เรียงรอบข้อข้อละ 6-9 ใบ รูปขอบขนานแกมใบหอกกลับหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-18 ซม. ปลายทู่ หรือเว้าเล็กน้อย ดอกช่อออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ผลเป็นฝักคู่ กลมบาวประโยชน์   :   ไม้ตีนเป็ดเป็นไม้ท