ต้นตะโก

 

ต้นตะโก

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Diospyios rhodcalyx.ชื้อพื้นเมือง  :  ต้นตะโกลักษณะของต้น  :  ต้น   ไม้ยืนต้น สูง 15 เมตร เปลือกต้นขรุขระสีน้ำตาลเข้มเกือบดำกิ่งอ่อนสีน้ำตาลใบ   ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ กว้าง 2- 7 เซนติเมตร ยาว 5- 12 เซนติเมตร ดคนใบสอบ ปลายใบโค้งมน เรียงสลับดอก   สีขาว แยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ กลีบดอก 4 กลีบ ยาว 8- 12 เซนติเมตร เชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท ปลายแยกเป็นแฉกสั้น ๆ เกสรตัวผู้ 14-16 อัน ดอกเพสเมียเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอก 4 กลีบ คล้ายดอกเพศผู้เทียม 8-10 อัน มีขนาดใหญ่กว่าดอกตวผู้ ออกดอกและติดผลช่วง มีนาคม - มิถุนายนผล   ผลสด ทรงกลม มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ติดอยู่ ผิวมีขนละเอียด มีขนาด 2- 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้มแดงเมล็ดประโยชน์ทางด้านสมุนไพร  :  1. เปลือก รสฝาดเฝื่อน สมาน ลดไข้2. เปลือกและผลอ่อน รสฝาดเฝื่อน แก้บิด แก้ท้องร่วง แก้ไข้มาลาเรีย3. เปลือกและผลแก่ รสฝาดเฝื่อนหวาน รักษาแผลในปาก แก้คออักเสบ4. ผลดิบ รสฝาด สมานแผล ห้ามเลือด แก้บิด แก้ท้องร่วง5. เมล็ด รสฝาดเฝื่อน แก้บิด แก้ท้องร่วงแหล่งที่พบ  :  ชุมชนบ้านทุ่งยาวแหล่งอ้างอิง : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=5591

รูปภาพของ mpbprompornpat

ตรวจแล้วคะ