ต้นตะโก

 

ต้นตะโก

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Diospyios rhodcalyx.ชื้อพื้นเมือง  :  ต้นตะโกลักษณะของต้น  :