วงจรชีวิตยุง

วงจรชีวิตของยุง

 ยุงลาย

 ลักษณะที่เห็นชัดคือ ลำตัวและขามีจุดลายดำสลับขาว ยุงลายไม่ชอบแสงแดดและลมแรง ดังนั้นจึงออก
 หากินไม่ไกลจากแหล่งเพาะพันธุ์ มักบินไปได้ไกลครั้งละประมาณ 50 เมตร ยุงลายตัวเมียชอบกินเลือด
 คนมาก กว่าเลือดสัตว์ ยุงลายตัวผู้กินพวกเกสรดอกไม้ยุงลายออกหากินเลือดในเวลากลางวัน และถ้า
 กินไม่อิ่มก็อาจหากินในเวลาพลบค่ำด้วย ยุงลายเริ่มดูดกินเลือดครั้งแรกเมื่อออกจากดักแด้ประมาณ
  36 ชั่วโมง ยุงลายตัวเมียต้องกิน เลือดเพื่อไปพัฒนาไข่ให้เจริญเติบโตต่อมาจึงเริ่มผสมพันธ์และวางไข่
ุ์ ครั้งแรกหลังจากกลายเป็นตัวยุงแล้ว 96 ชั่วโมง ยุงลายมักวางไข่ก่อนพระอาทิตย์ตก สภาพน้ำที่ชอบ
 เป็นน้ำนิ่งค่อนข้างใส อาจจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ได้ มักว่างไข่เหนือระดับน้ำเล็กน้อย ไข่ฟองเดี่ยวๆ
  อยู่เป็นกลุ่ม ตัวเมียว่างไข่ครั้งละประมาณ 100 ฟอง ไข่สามารถอยู่ในสภาพแห้งได้เป็นเวลาหลายเดือน
 ตลอดชีวิตยุงลายวางไข่ได้ได้ประมาณ 2-4 ครั้ง ยุงตัวเมียผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวและสามารถว่างไข่
 ได้ตลอดชีวิตโดยทั่วไปยุงตัวผู้อายุ 6-7 วัน ยุงตัวเมียอายุ 30-40 วัน

ระยะไข่  

  ยุงลายจะว่างไข่อยู่เหนือระดับน้ำเล็กน้อย ไข่มีลักษณะรีคล้ายกระสวย เมื่อออกมาใหม่ๆมีสีขาวนวล
 ต่อมาเป็นสีน้ำตาล และดำจะฟักเป็นตัวลูกน้ำภายใน 1-2 วัน

ระยะลูกน้ำ

  ลักษณะลูกน้ำยุงลายที่แตกต่างจากยุงรำคาญคือ ท่อหายใจยุงลายจะสั้นและอ้วนป้อม ส่วนอกมี
 ่กว่าส่วนหัว มีลำตัวยาวเรียว ลำตัวเกือบอยู่ในแนวตั้งฉากกับผิวน้ำ ไม่ชอบแสงสว่างมักไวต่อ
 แสงไฟและการสั่นสะเทือน เคลื่อนไหวอย่างว่องไว คล้ายงูเลื้อย ลูกน้ำจะกินอินทรียสารและอาหารอื่นๆ
 ระยะลูกน้ำใช้เวลาประมาณ 6-8 วัน

ระยะตัวโมง

ตัวโมงนี้เป็นระยะที่ไม่กินอาหาร จะเคลื่อนไหวช้าลง ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ก่อนเป็นยุงมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 123 คน กำลังออนไลน์