วงจรชีวิตยุง

วงจรชีวิตของยุง

 ยุงลาย

 ลักษณะที่เห็นชัดคือ ลำตัวและขามีจุดลายดำสลับขาว ยุงลายไม่ชอบแสงแดดและลมแรง ดังนั้นจึงออก
 หากินไม่ไกลจากแหล่งเพาะพันธุ์ มักบินไปได้ไกลครั้งละประมาณ 50 เมตร ยุงลายตัวเมียชอบกินเลือด
 คนมาก กว่าเลือดสัตว์ ยุงลายตัวผู้กินพวกเกสรดอกไม้ยุงลายออกหากินเลือดในเวลากลางวัน และถ้า
 กินไม่อิ่มก็อาจหากินในเวลาพลบค่ำด้วย ยุงลายเริ่มดูดกินเลือดครั้งแรกเมื่อออกจากดักแด้ประมาณ
  36 ชั่วโมง ยุงลายตัวเมียต้องกิน เลือดเพื่อไปพัฒนาไข่ให้เจริญเติบโตต่อมาจึงเริ่มผสมพันธ์และวางไข่
ุ์ ครั้งแรกหลังจากกลายเป็นตัวยุงแล้ว 96 ชั่วโมง ยุงลายมักวางไข่ก่อนพระอาทิตย์ตก สภาพน้ำที่ชอบ
 เป็นน้ำนิ่งค่อนข้างใส อาจจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ได้ มักว่างไข่เหนือระดับน้ำเล็กน้อย ไข่ฟองเดี่ยวๆ
  อยู่เป็นกลุ่ม ตัวเมียว่างไข่ครั้งละประมาณ 100 ฟอง ไข่สามารถอยู่ในสภาพแห้งได้เป็นเวลาหลายเดือน
 ตลอดชีวิตยุงลายวางไข่ได้ได้ประมาณ 2-4 ครั้ง ยุงตัวเมียผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวและสามารถว่างไข่
 ได้ตลอดชีวิตโดยทั่วไปยุงตัวผู้อายุ 6-7 วัน ยุงตัวเมียอายุ 30-40 วัน

ระยะไข่  

  ยุงลายจะว่างไข่อยู่เหนือระดับน้ำเล็กน้อย ไข่มีลักษณะรีคล้ายกระสวย เมื่อออกมาใหม่ๆมีสีขาวนวล
 ต่อมาเป็นสีน้ำตาล และดำจะฟักเป็นตัวลูกน้ำภายใน 1-2 วัน

ระยะลูกน้ำ

  ลักษณะลูกน้ำยุงลายที่แตกต่างจากยุงรำคาญคือ ท่อหายใจยุงลายจะสั้นและอ้วนป้อม ส่วนอกมี
 ่กว่าส่วนหัว มีลำตัวยาวเรียว ลำตัวเกือบอยู่ในแนวตั้งฉากกับผิวน้ำ ไม่ชอบแสงสว่างมักไวต่อ
 แสงไฟและการสั่นสะเทือน เคลื่อนไหวอย่างว่องไว คล้ายงูเลื้อย ลูกน้ำจะกินอินทรียสารและอาหารอื่นๆ
 ระยะลูกน้ำใช้เวลาประมาณ 6-8 วัน

ระยะตัวโมง

ตัวโมงนี้เป็นระยะที่ไม่กินอาหาร จะเคลื่อนไหวช้าลง ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ก่อนเป็นยุง ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 147 คน กำลังออนไลน์