ไฟลัมไนดาเรีย


แม้ว่าไนดาเรียนจะมีเนื้อเยื่อเพียง 2 ช้ัน ช้ันนอกคือ อิพิเดอร์มิส (Epidermis) และช้ันในคือแกสโตรเดอร์มิส (gastrodermis) ระหว่างเนื้อเยื่อ 2 ช้ัน เป็นช้ันวุ้นและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าสัตว์ในไฟลัมไนดาเรียนน่าจะเป็นบรรพบุรุษของสัตว์หลายเซลล์พวกที่มีเนื้อเยื่อลําตัวที่แท้จริง (Eumetazoa) (ลักษณะของสมมาตรรัศมีแบบ Biradial  ก็คือลักษณะที่แบ่งส่วนของร่างกายในแนวแกนของ Oral(ปาก)  และAboral(ทวารหนัก)  แล้วได้สองส่วนเหมือนภาพในกระจก ในพวกที่เป็น Eumetazoa  ส่วนมากจะมีสมมาตรแบบครึ่งซีกและพัฒนาจนลําตัวต้ังตรงเพื่อให้เหมาะต่อการเคลื่อนไหวด้วย)  สัตว์ในไฟลัมไนดาเรียถูกแบ่งเป็นหลายกลุ่มเช่น ดอกไม้ทะเล (Sea anemones) ปะการัง (Coral) แมงกะพรุน (Jelly fish) และไฮดรา (Hydra) สัตว์ในไฟลัมนี้ มีราว 9,000 ชนิด


เนื้อเยื่อ2ชั้น อิพิเดอร์มิส(สีฟ้า) แกสโตรเดอร์มิส(สีชมพู)


 


(ซ้าย)ปะการัง (ขวา)ดอกไม้ทะเล

ไนดาเรียส่วนใหญ่แพร่กระจายอยู่ในทะเลมาต้ังแต่อดีตมีบางชนิดที่พบในนํ้าจืด มีท้ังที่ดํารงชีวิตแบบอิสระและอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ตัวเต็มวัยมีปากที่ล้อมรอบด้วยหนวดที่ปลายด้านหนึ่ง ท่อทางเดินอาหารมีช่องเปิดทางเดียว มีรูปร่างได้ 2  แบบ เรียกไดมอร์  ฟิค(Dimorphic)  คือแบบเมดูซา (Medusa)  และแบบโพลิป (Polyp)  พวกที่ไม่เคลื่อนที่จะมีรูปร่างแบบโพลิปปากอยู่ทางด้านบน พวกที่เคลื่อนที่ได้จะว่ายนํ้าได้ อิสระ ปากอยู่ทางด้านล่าง                                                                                       

      

                                                               (ซ้าย)แบบเมดูซา (ขวา)แบบโพลิป

รูปภาพของ rsmniphon

ผ่าน

ขอบคุณครับอาจารย์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 132 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • doradegroot1244