สทศ.เลื่อนสอบ GAT/PAT เป็นวันที่ 19 – 20 , 26 – 27 พฤศจิกายน 2554

รูปภาพของ puangpet

สทศ.เลื่อนสอบ GAT/PAT เป็นวันที่ 19 – 20 , 26 – 27 พฤศจิกายน 2554
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 18:07:01 น.

 เนื่องจากขณะนี้หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นใจโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554) ได้พิจารณาผู้สมัครสอบ GAT/PAT บางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเพื่อให้นักเรียนได้มีความสบายใจและมีความพร้อมในการอ่านหนังสือ สามารถทาข้อสอบได้อย่างเต็มศักยภาพ และคาดการณ์ว่า เป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์น้าท่วมจะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ ตลอดจนไม่กระทบต่อการสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสมัครสอบอื่นๆ จึงมีมติให้เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 จากเดิมสอบวันที่ 8 ถึง 11 ตุลาคม 2554 โดยเลื่อนมาสอบวันที่ 19 – 20 และ 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามสอบทั่วประเทศ และประกาศผลสอบวันที่ 23 ธันวาคม 2554
อนึ่ง สทศ.ได้เชิญศูนย์สอบทั้ง 18 ศูนย์ (เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554) เพื่อขอความร่วมมือศูนย์สอบทุกแห่ง ในการดาเนินการจัดสอบ GAT/PAT ในวันที่ 19 - 20 และ 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีศูนย์สอบหรือสนามสอบใดที่มีภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือสถานศึกษา ที่เป็นสนามสอบในวันสอบดังกล่าว ขอความร่วมมือในการปรับกาหนดการในการจัดกิจกรรมวันอื่นแทน ทั้งนี้
ทางกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและจะร่วมมือกันประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือกับผู้บริหารต่อไป ซึ่งที่ประชุม ศูนย์สอบทั้ง 18 ศูนย์ ต่างมีความเข้าใจ เห็นใจ และตระหนักถึงความจาเป็นในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก เหตุอุทกภัยดังกล่าวเป็นอย่างดี

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1317294441&grpid=&catid=19&subcatid=1903

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์