สื่ออนไลน์ เรื่อง หอแก้ว

รูปภาพของ nws_pongsakon

 หอแก้วมุกดาหาร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตพระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี พ.ศ.2539 มีชื่อเต็มว่า" หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก"
จัดสร้างขึ้นในสมัยที่ นายสาโรช คัชมาตย์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาจังหวัดมุกดาหาร หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
และประชาชน
    ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ แระมาณ 2 กิโลเมตร
อยู่ริมถนนสายมุกาดาหาร - ดอนตาล อยู่บนพิ้นที่ 3 ไร่
1 งาน 14 ตารางวา  ได้มาจากการบริจาคของเอกชน คือ
นายธีระชัย ฐานิตสรณ์ ซึ่งเป็น บุตรชาย นายล่ำเซ็ง แซ่ลิ้ม
คหบดีแห่งเมืองมุกดาหาร

ที่มาของภาพ: http://www.esanclick.com/newstour.php?No=3659

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์