สื่อออนไลน์ เรื่อง เกษตกรอินทรีย์

รูปภาพของ nws_chonticha

เกษตกรอินทรีย์  คือ การที่เราไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง แต่เราใช้สิ่งที่ผลิตจากธรรมชาติแทน  เป็นการปรับปรุงบำรุงดิน

เกษตกรอินทรีย์นี้เป็นหลักการสากล  ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภุมิอากาศ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย 

  

ที่มาของภาพ http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&hl=th&gbv=2&tbm=isch&tbnid=axEan_PrX_rcnM:&imgrefurl=http://tanakornhomrod.igetweb.com/index.php%3Fmo%3D3%26art%3D583940&docid=7PTkcUOby3-BYM&w=550&h=366&ei=WUyFTt_3Oo7trQeBv_HvDA&zoom=1&biw=1440&bih=665&iact=rc&dur=936&page=1&tbnh=145&tbnw=193&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=102&ty=73

รูปภาพของ nwspassathorn

อ้างอิงที่มาของภาพไม่ถูกต้อง แก้ไขด้วยครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul