หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ bvs10602

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามที่โปรเเกรมได้กําหนดไว้  โดยตัวเครื่องคอมพพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าฮาร์เเวร์  จะมีส่วนประกอบสําคัญขั้นพื้นฐาน ๕ หน่วย  ซึ่งเเต่ละหน่วยจะมีหลักการทํางาน  ดังนี้

    ๑. หน่วยรับข้อมูล (input  unit) ทําหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็ยที่หน่วยความจําหลักของคอมพิวเตอร์  จากนั้นเมื่อมีคําสั่งให้ประมวลผล  ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจําจะถูกส่งไปยังหน่วยปนะมวลผล

    ๒.หน่วยประมวลผลกลาง (central  processing  unit) ทําหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  จากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจําหลัก     ๓.หน่วยความจําหลัก (main  memory) ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเเละโปรเเกรมต่างๆในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิอยู่เท่านั้น  ถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรเเกรมนั้นจะสูญหายไป     ๔.หน่วยเเสดงผล (output  unit) ทําหน้าที่นําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลการเเสดงผลหรือจักเก็บไว้ที่หน่วยความจํารอง

    ๓.หน่วยความจําหลัก (main  memory) ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเเละโปรเเกรมต่างๆในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่เท่านั้น  ถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรเเกรมนั้นจะสูญหาย

    ๔.หน่วยเเสดงผล (output  unit) ทําหน้าที่นําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาเเสดงผลหรือจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจํารอง

    ๕.หน่วยความจํารอง (secondary  storage) ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเเละโปรเเกรมต่างๆเพื่อนํามาใช้อีกครั้งในภายหลังได้  เเม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลเเละโปรเเกรมที่จัดเก็บไว้จะไม่สูญหาย        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์