อนุสาวรีย์จอมพล ป. พิบูลสงคราม

Photobucket
Photobucket
Photobucket

ในปีพ.ศ. ๒๕๓๒ นายกสมาคมศิษย์เก่าพลเอกยุทธนา คำดี คณะกรรมการศิษย์เก่าและโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีมติสร้างอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพลป.พิบูลสงครามที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม บริเวณหน้าอาคาร ๑ โดยให้กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้หล่อรูปเหมือน เสร็จแล้วทำพิธีเชิญรูปเหมือนมาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้ทำพิธีบังสุกุล และบรรจุอัฐิในแท่นฐาน เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ได้เชิญรูปเหมือนขึ้นตั้งบนแท่นฐานอนุสาวรีย์

ต่อมาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สมาคมศิษย์เก่าและโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดอนุสาวรีย์ โดยเชิญพลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์เป็นประธานในพิธี จากนั้นสมาคมศิษย์เก่า เขมาภิรตารามจึงได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันทีระลึกจอมพล ป. พิบูลสงครามดังนั้นในวันนี้สมาคมศิษย์ครูอาจารย์ และนักเรียนปัจุบันร่วมกัยจัดพิ