สพฐ.เปิดศูนย์พักพิง 35 จุดทั่วกทม. [18 ต.ค.2554]

รูปภาพของ ssspoonsak

สพฐ.เปิดศูนย์พักพิง 35 จุดทั่วกทม.

ดูแลครบวงจร-บริการที่จอดรถ/อัพเดทจุดเสี่ยงน้ำท่วม รับมือทันท่วงที

วันที่ 18 ต.ค.54 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วม จากส่วนราชการต่างๆ มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ.ที่ www.obec.go.th เพื่อช่วยให้โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งประชาชน ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมการป้องกันได้อย่างทันท่วงที โดยข้อมูลต่างๆ ที่นำขึ้นเว็บไซต์นั้นจะเป็นลิงค์ ในการนำไปสู่ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพยากรณ์อากาศ การรายงานระดับน้ำในจุดต่างๆ ตลอดจนข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการฯ ของ สพฐ. ที่กระจายอยู่ 35 จุดทั่วกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม สพฐ.ยังได้ประสานโรงเรียนในสังกัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ประสบภัยจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ไว้แล้ว 35 จุดทั่วกรุงเทพฯ ดังนี้

1.ศูนย์ รร.วัดสุทธิวราราม รองรับผู้ประสบภัย ได้ 1,000 คน รถ 50 คัน

2.ศูนย์ รร.สามเสนวิทยาลัย 500 คน 100 คัน

3.ศูนย์ รร.สิริรัตนาธร 1,000 คน 100 คัน

4.ศูนย์ รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถมภ์ แยกเป็น รร.สายน้ำผึ้งฯ 500 คน100 คัน, รร.ปทุมคงคา 300 คน (ไม่มีบริการที่จอดรถ), รร.มัธยมวัดธาตุทอง 200 คน(ไม่มีบริการที่จอดรถ)

5.ศูนย์ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แยกเป็น รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 500 คน 200 คัน และ รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 3 รับได้ 300 คน 100 คัน

6.ศูนย์ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รับได้ 200 คน 50 คัน

7.ศูนย์ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 500 คน 100 คัน

8.ศูนย์ รร.หอวัง แยกเป็น รร.หอวัง 500 คน 150 คัน, รร.สารวิทยา 1,000 คน100 คัน และ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1,000 คน 30 คัน

9.ศูนย์ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย แยกเป็น รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 500 คน 100 คัน รร.ศรีอยุธยา ให้บริการเฉพาะที่จอดรถ 50 คัน

10.ศูนย์ รร.มักกะสันพิทยา 300 คน 50 คัน

11.ศูนย์ รร.สามเสนวิทยาลัย 500 คน 100 คัน

12.ศูนย์ รร.ปัญญาวรคุณ 250 คน 60 คัน

13. นย์ รร.ประถมนนทรีวิทยา แยกเป็น รร.ประถมนนทรีวิทยา 600 คน 200 คัน รร.วัดช่องลม 600 คน 200 คัน

14.ศูนย์ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 500 คน 50 คัน

15.ศูนย์ รร.วัดราชบพิธ ให้บริการเฉพาะที่จอดรถ 100 คัน

16.ศูนย์ รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1,000 คน 300 คัน

17.ศูนย์ รร.มัธยมวัดหนองจอก 1,000 คน 50 คัน

18.ศูนย์ รร.พรตพิทยพยัต 1,000 คน 100 คัน

19.ศูนย์ รร.สารวิทยา (บางเขน) 1,000 คน 100 คัน

20.ศูนย์ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1,000 คน 150 คัน

21.ศูนย์ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1,000 คน 30 คัน

22 ศูนย์ รร.ฤทธิวรรณาลัย แยกเป็น รร.ฤทธิวรรณาลัย 500 คน 100 คัน และ รร.ฤทธิวรรณาลัย 2 รับได้ 300 คน 110 คัน

23.ศูนย์ รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 500 คน 100 คัน

24.ศูนย์ รร.ราชวินิตบางเขต 1,000 คน 100 คัน

25.ศูนย์ รร.ราชวินิตประถม แยกเป็น รร.ราชวินิตประถม 100 คน 30 คัน รร.พญาไท 100 คน 40 คัน และรร.วัดพลับพลาไชย 50 คน 20 คัน

26.ศูนย์ รร.อนุบาลสามเสน 100 คน 20 คัน

27.ศูนย์ รร.วัดอมรินทราราม (เฉพาะผู้ประสบภัย) แยกเป็น รร.วัดอมรินทราราม 100 คน และ รร.ปริยัติธรรม 150 คน

28.ศูนย์ รร.โฆสิตสโมสร 200 คน 40 คัน

29.ศูนย์ รร.วัดประยูรวงศาวาส 300 คน 20 คัน

30.ศูนย์ รร.ประถมทวีธาภิเศก 200 คน 20 คัน

31.ศูนย์ รร.อนุบาลวัดนางนอง 300 คน 20 คัน

32.ศูนย์ รร.ทีปังกรวิทยพัฒน์ (วัดโบสถ์) เฉพาะผู้ประสบภัย 80 คน

33.ศูนย์ รร.ไทยรัฐวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 100 คน 100 คัน

34.ศูนย์ รร.ราชวินิตประถมบางแค 500 คน 100 คัน

และ 35.ศูนย์ รร.วัดด่าน 150 คน 20 คัน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดตามการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ได้ที่ www.obec.go.th หรือสอบถามโทร.0-2288-5511และสายด่วน ศธ.โทร.1579

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%87-35-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์