ย้ายครูไกลบ้าน ทำครอบครัวแตก! [18 ต.ค.2554]

รูปภาพของ ssspoonsak

ย้ายครูไกลบ้าน ทำครอบครัวแตก

 

ตั้งอนุกรรมการฯ ปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุด! เกณฑ์ย้ายครู-เลื่อนวิทยฐานะ เพื่อลดปัญหาด้อยประสิทธิภาพในการสอน

     รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยแต่งตั้งให้ตนเอง เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว

     อย่างไรก็ตาม รมว.ศึกษาธิการ ให้ถือว่าเรื่องการย้ายครูคืนถิ่นเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที เพราะปัญหาการย้ายครูคาราคาซังมานาน และยังได้รับการร้องเรียนมากว่าการย้ายครูโดยทั่วไป ไม่ตอบสนองต่อทำงานที่เกิดประสิทธิภาพ เพราะครูถูกย้ายไปในถิ่นที่ห่างไกลจากครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาบ้านแตก ขาดความอบอุ่น จนกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด ดังนั้น จึงต้องเร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เอื้อกับความต้องการของครูที่ขอย้ายมากที่สุด โดยยึดหลักเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เน้นการขอย้ายกลับบ้านของตนเอง หรือย้ายไปอยู่กับคู่สมรส ทั้งนี้ จะพิจารณาคำขอย้ายของครูที่บ้านประสบปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติในครั้งนี้เป็นลำดับต้นๆ ก่อนด้วย

     รศ.ดร.สุขุม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยังได้ลงนามในประกาศ ก.ค.ศ.เรื่องตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจจัดทำร่างหลักเกณฑ์การวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งให้ตนองเป็นประธานอีกคณะหนึ่งด้วย โดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ นโยบายที่เกี่ยวข้องและบริบทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้มีความเหมาะสม

     เนื่องจากในปัจจุบันการขอเลื่อนวิทยฐานะ จะเน้นการทำผลงานวิจัย เป็นเอกสาร ตำรา คล้ายกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งมักเกิดปัญหาเรื่องการจ้างทำผลงาน หรือคัดลอกผลงานผู้อื่น รวมถึงปัญหาการทิ้งชั้นเรียนโดยไม่สนใจเด็ก เพื่อมุ่งแต่จะขอเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้น อ.ก.ค.ศ.จะจัดทำร่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อครอบคลุมครูทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีผลงาน รางวัล เป็นที่ยอมรับจนได้รับการยกย่องจากสังคมด้วย

     "แม้จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายของครู และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของครูขึ้นมาใหม่ แต่ก็ไม่ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ แต่ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ครูจะสามารถขอย้ายและขอเลื่อนวิทยฐานะได้ เพื่อลดปัญหาการด้อยประสิทธิภาพในการทำงานของครู ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯทั้ง 2 ชุดจะเร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน จากนั้นคณะกรรมการฯจะนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาและประกาศใช้ต่อไป"รศ.ดร.สุขุม กล่าว

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/web/?q=11111111

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์