ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนใหม่ใน 12 จังหวัดพื้นที่ประสบอุทกภัย [21 ต.ค. 2554]

รูปภาพของ ssspoonsak

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๘๑/๒๕๕๔
ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนใหม่ใน ๑๒ จังหวัดพื้นที่ประสบอุทกภัย

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๒ จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดเปิดภาคเรียนใหม่ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าเหตุผลที่ให้เลื่อนเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาทุกแห่งทั้ง ๑๒ จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ ศธ.กำลังพิจารณาเลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT อีกครั้ง จากเดิมที่เลื่อนไปวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน และ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยจะประกาศความชัดเจนอีกครั้งในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

นอกจากนี้ จากสถานการณ์วิกฤติ ศธ.พร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกช่องทางที่มีอยู่ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้เตรียมรถรับส่งผู้ประสบภัยทุกท่านไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย หรือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือที่พักพิง ศธ.จำนวน ๔๑๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า ๑๓๘,๐๐๐ คน นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยใช้พื้นที่ของอาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อีก ๕๐๐ คน และทางคณะคหกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่ในการเตรียมอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้วันละ ๒,๐๐๐ กล่อง พร้อมทั้งระดมแรงงานนิสิตนักศึกษาเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ  ดังนั้นหากพื้นที่ใดต้องการอาหารหรือแรงงานนิสิตนักศึกษาในการป้องกันหรือฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือที่พักพิง ศธ.ทั้ง ๔๑๗ แห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๑๕๗๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปวันที่ ๗ พฤศจิกายนทั้ง ๑๒ จังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ วิทยาลัย คือจังหวัดนครสรรค์ ๗ วิทยาลัย อุทัยธานี ๓ วิทยาลัย อ่างทอง ๓ วิทยาลัย สิงห์บุรี ๕ วิทยาลัย ชัยนาท ๓ วิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ๘ วิทยาลัย ลพบุรี ๗ วิทยาลัย นนทบุรี ๑ วิทยาลัย ปทุมธานี ๓ วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ๗ วิทยาลัย สระบุรี ๗ วิทยาลัย และกรุงเทพฯ ๒๑ วิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่อาจจะประสบปัญหาไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ และเพื่อให้วิทยาลัยที่ไม่ได้รับผลกระทบไปช่วยเยียวยาชาวบ้านและช่วยเหลือวิทยาลัยที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันบางวิทยาลัยก็ได้เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือพักพิง ศธ.ด้วย

นายประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดเผยว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนมีสถานศึกษาที่ประกาศเลื่อนเปิดเทอมในขณะนี้จำนวน ๘ แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิด ๓๑ ตุลาคม เป็น ๒๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเกริก เปิด ๒๕ ตุลามคม เลื่อนเป็น ๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิด ๒๕ ตุลาคม เลื่อนเป็น ๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด ๒๕ ตุลาคม เลื่อนเป็น ๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิด ๓๑ ตุลาคม เลื่อนเป็น ๗ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เปิด ๒๕ ตุลาคม เลื่อนเป็น ๓๑ ตุลาคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิด ๒๕ ตุลาคม เลื่อนเป็น ๓๑ ตุลาคม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิด ๒๕ ตุลาคม เฉพาะคณะศิลปศาสตร์ และกายภาพบำบัด เลื่อนเป็น ๑ พฤศจิกายน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองเป็นระยะด้วย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.moe.go.th/websm/2011/oct/282.html

อยากทราบว่า 12 จังหวัดนี้ ปิด เฉพาะ รร.ที่น้ำท่วม หรือ ปิด รร. ทั้งหมด ใน จังหวัดนั้น ครับ

ต้องการคำตอบ ด่วน !!!! 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์