คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับหลักสูตรศิลปศาสตร์         คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่สนใจรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 100 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
         คุณสมบัติ
         1.เป็นชาวไทยหรือข่าวต่างประเทศ ผุ้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ 4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)หรือเทียบเท่า
         2.ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         3.มีความประพฤติเรียบร้อย
         4.มีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา ดังนี้
         -TOEIC(Test of English for International Communication)ไม่ต่ำกว่า 500 หรือคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่า หรือ
         -HSK(Hanyu Shuiping Kaoshi)ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 (สำหรับผุ้ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิเทศธุรกิจ:จีน และจีนศึกษาเท่านั้น)
         เอกสารการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหน้าครงไม่สวมหมวก ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
         2.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
         3.สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-6)หรือเทียบเท่า(กรณีเป็นภาษาอื่นให้ใช้ต้นฉบับ 1 ชุดและฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด)
         4.ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
         5.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาทชำระในวันสอบสัมภาษณ์(มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ )
         การสมัคร
         นักเรียนจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ส่งถึงงานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
         สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


ต้องการเผยแพร่ข่าวนี้กรุณาระบุแหล่งที่มาดังนี้ครับ
ข้อมูลจาก  กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com


  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์