การแกะสลักผลไม้

ประวัติการแกะสลัก

    การแกะสลักผลไม้
เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในงานราชพีจองเปรียง หรือลอยโคม ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง
นางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้คิดประดิษฐ์โคมลอยให้งามประหลาดกว่าพระสนมทั้งปวง
โดยเลือกผกาเกสรสีต่างๆ 
ประดับเป็นรูปดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย แล้วเอาผักผลไม้มาสลักเป็นรูปยุรคณานกวิหคหงส์
ให้จิกจับเกสรบุปผชาติอยู่ตามกลีบดอก เป็นระเบียบเรียบร้อย วิจิตรไปด้วยสีย้อมสด
หลักฐานนี้แสดงว่าการสลักเริ่มปรากฎในวังมาก่อน

     งานสลักใช้กับของอ่อน  สลักออกมาเป็นลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม  มีสลักผัก สลักผลไม้  สลักหยวกกล้วย
ถือเป็นงานช่างฝีมือของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ 
งานแกะจึงอยู่ในงานช่าง 10 หมู่ 
เรียกว่าช่างสลัก ในช่างสลักแบ่งออกย่อย คือ ช่างฉลุ ช่างกระดาษ ช่างหยวก
ช่างเครื่องสด ส่วนช่างอีก 9 หมู่ได้แก่ ช่างแกะที่มีช่างแกะตรา ช่างแกะลาย
ช่างแกะพระหรือภาพช่างหุ่น  มีช่างไม้
ช่างไม้สูง ช่างปากไม้  ช่างปั้น  มีช่างขี้ผึ้ง 
ช่างปูน เป็นช่างขึ้นรูปปูน มีช่างปั้นช่างปูนก่อ ช่างประดับกระจก ช่างมุก
ช่างบุ บุบาตรพระเพียงอย่างเดียว ช่างกลึง มีช่างไม้ ช่างหล่อ มีช่างหุ่นดิน
ช่างขี้ผึ้ง ช่างผสมโลหะ ช่างเขียน 
ช่างปิดทอง

      การสลักหรือจำหลัก  จัดเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในจำพวกประติมากรรม
เป็นการประดิษฐ์วัตถุเนื้ออ่อนอย่างผัก ผลไม้ ที่ยังไม่เป็นรูปร่าง
หรือมีรูปร่างอยู่แล้วสร้างสรรค์ให้สวยงามและพิสดารขึ้น
โดยใช้เครื่องมือที่มีความแหลมคม โดยใช้วิธีดัด เกลา ปาด แกะ คว้าน
ทำให้เกิดลวดลายตามต้องการซึ่งงานสลักนี้เป็นการฝึกทักษะสัมพันธ์ของมือและสมอง
เป็นการฝึกจิตให้นิ่งแน่วแน่ต่องานข้างหน้า อันเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดีเลิศ

การแกะสลักผลไม้นอกการเป็นการฝึกสมาธิแล้วยังเป็นการฝึกฝีมือให้เกิดความชำนาญเป็นพิเศษ  และต้องมีความมานะ อดทน ใจเย็น  และมีสมาธิเป็นที่ตั้งรู้จักการตกแต่ง
มีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานต้องให้จิตใจทำไปพร้อมกับงานที่กำลังสลักอยู่
จึงได้งานสลักที่สวยงามเพริศแพร้วอย่างเป็นธรรมชาติ
ดัดแปลงเป็นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆตามใจปรารถนา

     
ในสมัยก่อนเด็กชายจะได้รับการเรียนรู้จากวัด สำหรัญเด็กหญิง
ถ้าเป็นลูกชาวบ้านจะเรียนรู้จากญาติผู้ใหญ่ในบ้าน 
ส่วนเด็กสาวในตระกูลสูงศักดิ์ก็จะถูกส่งตัวเข้ารับการอบรมในวังหลวง
ทั้งเรื่องกริยา มารยาท งานฝีมือ การทำอาหารตำหรับต่างๆ  สำหรับงานสลักแล้วจะเริ่มจากการริ้วมะปราง
ซึ้งริ้วของมะปรางจะแตกต่างกันไป มีลักษณะแตกต่างกันไปแต่ละตำหนัก มีการคว้านเงาะ
คว้านเมล็ดน้อยหน่า ต่อมาก็เป็นการสลักผักผลไม้ ให้เกิดลวดลายต่างๆ
อย่างวิจิตรพิสดาร จนมีการแข่งขันกันขึ้น

      การแกะสลักผัก ผลไม้
แต่เดิมนิยมนำมาสลักในอาหารถวายพระ 
จัดเป็นเครื่องต้น ถวายแก่เจ้าขุนมูลนายทั้งหลาย อย่างการสลักโถยาคูเพื่อถวายในราชพิธีเดือนสิบสอง
โดยนำฟักทองมาสลัก ประดับด้วยดอกไม้ต่างๆ ใส่ข้าวยาคู
คือเอ่ร่วงข้าวทั้งร่วงติดใบข้าวด้วยล้วนๆ หรือผสมใบเตยลงก็ได้
โขลกในครกผสมน้ำเล้กน้อย คั้นเอาแต่น้ำ แล้วเคี่ยวไฟอ่อนๆ ใส่น้ำตาลเล็กน้อย
ถวายพระสงฆ์ ในสมัยนั้นบุคคลใดได้รับพระมหากรุริคุณโปรดเกล้าฯ  ให้ทำโถยาคูถวายพระในพระราชพิธี
ถวายยาคู
ถือว่าได้รับพระราชทานเกียรติยศสูง

 

การเลือกผลไม้

         แอปเปิ้ล
มีหลายพันธุ์ ทั้งสีแดง สีเขียว สีเหลือง นอกจากนี้ยังมีทั้งลูกเล้กและลูกใหญ่
เปลือกสีแดงอมเหลือง สามารถนำมาสลักได้ทั้งนั้น เลือกที่ผิวเปลือกสด
ไม่เหี่ยวได้รูปทรง ถ้าเป็นแอปเปิ้ลพันธุ์สีแดง สีเขียว สีเหลือง
สีต้องสม่ำเสมอทั้งผล แอปเปิ้ลแต่ละพันธุ์แต่ละสีที่นำมาสลักจะมีเนื้อไม่เหมือนกัน
เมื่อสลักเสร้จแล้วต้องช่น้ำผสมน้ำมะนาวทันที เพราะเมื่อเนื้อถูกกับอากาศจะดำ
ถ้าใช้แอปเปิ้ลสีเขียวก็เพียงแต่ชุบน้ำเย็นสักครู่
เพราะเนื้อมีรสเปรี้ยวจึงทำให้ชิ้นงานไม่ดำ

           สลักแอปเปิ้ลเพื่อรับประทานจะสลักเป็นแบบง่ายๆ
เช่น สลักเป็นรูปใบไม้
จัดในถาดผลไม้สำหรับเสิร์ฟหรือหั่นเป็นชิ่นสามเหลี่ยมซ้อนกัน เรียกช้างแอปเปิ้ล
สำหรับตกแต่งทั่วจาน และสามารถรับประทานได้ด้วยโดยเฉพาะอาหารแบบฝรั่งโดยทั่วไป

              
สลักแอปเปิ้ลเพื่อตกแต่งและจัดแสดงนิยมสลักทั้งผล ปอกเปลือกแล้วสลัก
กับสลักทั้งเปลือก 
การสลักทั้งเปลือกช่วยทำให้สีของเปลือกสลับการเนื้อสีเหลืองนวลของแอปเปิ้ลได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะแอปเปิ้ลสีแดงนำมาจัดในถาดผลไม้และสลักแอปเปิ้ลสีเขียวเป็นลายใบไม้นำมาแซมให้สวยงาม
และยังสามารถรับประทานได้ด้วย

         มะละกอ มีหลายพันธุ์
ให้เนื้อหลายสี สามารถนำมาสลักได้ทั้งผล แต่พันธุ์ที่นิยมเป็นพันธุ์แขกดำ
เพราะเนื้อมีสีส้มแสด เนื้อหนา รูปทรงสวย เปลือกสีเขียวสลักลวดลายได้สวยงาม
มะละกอเป็นผลไม้ที่มียาง
เมื่อปอกเปลือกหรือตัดเป็นชิ้นแล้วต้องล้างน้ำเอายางออกก่อนจึงลงมือสลัก
เมื่อสลักได้ชิ้นงานแล้วไม่ควรล้างน้ำ โดยเฉพาะมะละกอสุก เพราะจะเละ
ถ้าสลักทั้งผลเพื่อตกแต่งหรือจัดแสดงให้ฉีดน้ำแล้วคลุมด้วยผ้าขาวบาง

         สลักมะละกอเพื่อรับประทาน  ต้องเลือกมะละกอเนื้อสุก เปลือกเริ่มมีสีสัน
สลักเป็นลวดลายแบบง่ายๆ โดยหั่นมะละกอเป็นชิ้นขนาดพอคำ
ตกแต่งชิ้นมะละกอให้มีลักษณะเหมือนใบไม้ แล้วสลักลายเส้น
หรือสลักเป็นดอกไม้ดอกเล็กขนาดพอคำ นำมาจัดในถาดผลไม้รวมเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่ต์

          สลักมะละกอเพื่ออวดฝีมือต้องเป็นมะละกอห่ามเปลือกมีสีส้มตรงแก้มมะละกอ
เนื้อจะแข็ง สลักได้ง่าย จะได้ลวดลายที่สวยงาม 
มะละกอสามารถสลักได้ทั้งเปลือก และสลักเฉพาะเนื้อมะละกอล้วนๆ
นอกจากนี้ยังนิยมสลักมะละกอเป็นภาชนะใส่อาหารอีกด้วย  ทำเป็นลวดวลายสวยงามสลับซับซ้อน

      ฝรั่ง เป็นผลไม้เปลือบาง ผลทรงกลมป้อม
มีหลายพันธุ์ เลือกใช้ฝรั่งพันธุ์สาลี่ หรือฝรั่งลูกใหญ่ทรงกลมป้อม
เลือกเปลือกสีเขียวอ่อน ผิวเปลือกเรียบ สด ไม่เหี่ยว ไม่มีรอยซ้ำ
ตรงขั่วไม่มีสันเนื้อนูนออกมา เนื้อฝรั่งมีลักษณะเหมือนเม็ดทราย มีดที่ใช้จะต้องคม
เมื่อสลักขึ้นงานแล้วชุบน้ำเย็นสักครู่
เก็บใส่กล่องพลาสติกหรือใส่ถุงพลาสติกปิดให้สนิท
แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกว่าจะใช้งาน

        
สลักฝรั่งเพื่อรับประทาน เลือกใช้ฝรั่งสุกสลักลวดลายแบบง่ายๆ เช่น
หั่นเป็นชิ้นตกแต่งให้มีลักษณะเหมือนใบไม้ สลักลายเส้นเป็นลายฉลุ หรือหั่นชิ้นขนาดพอคำ
สลักเป็นดอกไม้เล็กๆ ดอกกุหลาบ ดอกพุตตาน
จัดเก็บถาดผลไม้รวมเสิร์ฟพร้อมพริกกับเกลือ

         
สลักฝรั่งเพื่องตกแต่งหรือจัดแสดง เลือกใช้ฝรั่งห่าม เนื้อจะแน่นและแข็ง
สลักด้วยลวดลายที่สลับซับซ้อนทั้งผล เช่นลายดอกรักเร่แปลง หรือสลีกเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารเป็นผอบสำหรับใส่พริกกับเกลือจัดแสดงพรอมกับชิ้นฝรั่งที่สลักพร้อมรับประทาน
จัดในถาดผลไม้รวมชนิดอื่นๆ

           สับปะรด มีหลายพันธุ์
เลือกใช้สับปะรดพันธุ์ ปัตตาเวีย หรือที่เรียกว่า สับปะรดเมืองชลบุรี
เพราะเปลือกบาง ตาไม่ลึก เนื้อสีเหลือง เนื้อไม่ฉ่ำมาก
เมื่อสลักชิ้นงานจะเห็นลวดลายได้ชัดเจน มีดที่ใช้ในการสลักต้องคมมาก
เพราะเนื้อสับปะรดเป็นเส้นใย เมื่อสลักเนื้อจะไม่เป็นเสี้ยนและซ้ำ
น้ำในสับปะรดไม่ไหลออกมามาก

            
สลักสับปะรดเพื่อรับประทาน นิยมสลักลวดลายแบบง่ายๆ เช่น
สลักเป็นผีเสื้อแล้วหั่นเป็นชิ้น หรือทำเป็นสับปะรดลูกจิ๋ว
หรือหั้นเป็นชิ้นก่อนแล้วค่อยสลักเป็นรูปพัด จัดในถาดผลไม้รวมส
หรับเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่ต์หรือมาจัดในจานอาหาร เป็นการตกแต่งหัวจาน
และยังรับประทานได้ด้วย

            
สลักสับปะรดเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารอย่างน้ำสลัด เครื่องดื่ม หรือใส่อาหารนำไปอบ
เช่น ข้าวอบสับปะรด ต้องเลือกผลขนาดเล็กเล็กเปลือกสีเขียว
สลักลวดลายเฉพาะตรงปากของภาชนะเป็นฟันปลา หรือสลักให้เป็นร่องกลีบมนเหมือนดอกไม้

           แคนตาลูป มีหลากหลายพันธุ์
และหลากหลายขนาด มีทั้งผลกลมรีและผลกลมป้อม พันธุ์ของไทยเปลือกจะมีสีเหลืองอ่อน เนื้อสีเหลืองทอง
แคนตาลูปญี่ปุ่น เปลือกเป็นริ้ว ลูกกลม เนื้อสีเขียว
แคนตาลูปที่จะนำมาสลักต้องเลือกแคนตาลูปที่ไม่สุกมาก ผิวเปลือกสด
เมื่อสลักได้ขึ้นงานแล้ว อย่านำไปแช่น้ำ เพราะแคนตาลูปจะเสียเร็ว

          
สลักแคนตาลูปเพื่อรับประทานเลือกแคนตาลูปสุกสลักลายแบบง่ายๆ
เพราะแคนตาลูปสุกเนื้อนุ่ม หั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำ
ตกแต่งลักษณะชิ้นแคนตาลูปให้มีลักษณะเหมือนใบไม้ แล้วสลักลายเส้น
หรือสลักเป็กดอกเล็กขนาดพอคำอย่างดอกแพงพวย ดอกกุหลาบ

          
สลักแคนตาลูปเพื่อตกแต่ง นิยมสลักทั้งผลเพื่อจัดแสดงในถาดผลไม้รวมชนิดอื่น
ต้องเลือกแคนตาลูปยังไม่สุก เนื้อแคนตาลูปยังแข็งอยู่
นำมาสลักเป็นลวดลายที่สลับซับซ้อน เช่น กลีบดอกรักเร่แปลง กลีบดอกกุหลาบซ้อนกัน

              แตงโม ผลไม้ที่มีน้ำหนักมาก
มีหลายพันธุ์ หลายขนาด หลายสีผิว ทั้งทรงกลมและทรงรี เลือกผิวเปลือกสด
สีสวยทั่งลูก เนื้อแตงโมมีน้ำมากและแน่น มีดที่ใช้สลักต้องคม
ลวดลายที่สลักจะคมชัดสวยงาม แตงโมที่สลักเสร็จแล้วทั้งผล
ต้องฉีดน้ำแล้วคลุมด้วยผ้าขาวบางหรือคลุมด้วยถุงพลาสติก
แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกว่าจะใช้งาน และถ้าหั่นเป็นชิ้นเอาแต่เนื้อสีแดงมาสลัก
ให้เก็บใส่กล่องปิดฝาให้สนิท แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเช่นกัน

สลักแตงโมเพื่อรับประทาน ให้เลือกแตงโมลูกใหญ่ ได้เนื้อมาก ไส้ไม่ล้ม
สุกกำลังดี เนื้อจะฉ่ำ หั่นเป็นชิ้นยาว สลักลวดลายที่เนื้อแตงโมเล็กน้อย เช่น
ทำลวดลายหยักด้านข้างของแตงโม แล้วหั่นเป็นชิ้นหนาพอประมาณ
หรือสลักเป็นลายดอกกุหลาบเล็กๆ ขนาดพอคำก็ได้
จัดในถาดผลไม้รวมสำหรับเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่ต์

         
สลักแตงโมเพื่องตกแต่งหรือจัดแสดง
เลือกใช้แตงโมขนาดพอเหมาะกับภาชนะที่จะใช้
นิยมสลักทั้งผลด้วยลวดลายที่สลับซับซ้อนสวยงาม จัดเป็นหัวถาดในถาดอาหารประเภทอาหารว่าง
อาหารเรียกน้ำย่อย จัดในถาดผลไม้รวมพร้อมรับประทาน
หรือหั่นชิ้นสลักเป็นดอกไม้สีแดงจัดรวมกันในถาดผลไม้ชนิดอื่นก็ได้

         มันแกว มีหลายขนาด
ทั้งหัวขนาดใหญ่และหัวหัวขนาดเล็ก การสลักมันแกวให้เลือกหัวขนาดเล็กเท่ากำมือ
เนื้อมันแกวจะละเอียดใส ไม่ขุ่น เนื้อไม่เป็นเสี้ยนทำให้สลักได้ง่ายและลวดลายคมชัด
ก่อนนำมันแกวมาสลักต้องล้างเปลือกให้สะอาด ปอกเปลือกออกให้หมด เนื้อมันแกวจะขาวใส
เมื่อสลักได้ชิ้นงานแล้ว ต้องชุบน้ำเย็นสักครู่ อย่าชาน้ำนาน
จะทำให้เนื้อมันแกวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

          
สลักมันแกวเพื่อรับประทาน ให้เลือกหัวขนาดใหญ่ เพราะมีเนื้อมาก หั่นเป็นชิ้นแล้วตกแต่งให้มีลักษณะเหมือนใบไม้
สลักลายเส้น หรือสลักเป็นดอกไม้เล็กๆ ขนาดพอคำ เช่นดอกรักเร่ตูม ดอกผกากาญจน์
ดอกบ๊วย ตกแต่งเกสรด้วยดอกเข็มสีแดง จัดรวมกับผลไม้อื่นๆ
เสิร์ฟพร้อมกับพริกกับเกลือ

           
สลักมันแกวเพื่อตกแต่งหรือจัดแสดง อย่างอาหารบุฟเฟ่ต์จานใหญ่ต้องใช้มันแกวขนาดใหญ่สลักเป็นดอกไม้
เช่น
ดอกกุหลาบจัดหัวจานพร้อมกับผักสีย้อมสีตามต้องการหรือสลักทั้งหัวให้มีลวดลายที่สลับซับซ้อนนำไปจัดรวมกับผลไม้ชนิดอื่นที่มีสีสันต่างๆ
ก้ช่วยให้ผลไม้นั้นดูสวยงามน่ารับประทาน นอกจากนี้ยังนิยมนำสีผสมอาหารมาย้อมให้ลวดลายสีขาวใสของมันแกวเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ
เช่น สลักเป็นสัตว์ตัวน้อย แต่งแต้มสีให้สวยน่ารักได้

           มะม่วง   มีมากมายหลายพันธุ์ นำมาสลักได้ทั้งนั้น
เลือกที่สีผิวเปลือกสด สีเขียว ไม่มีรอยซ้ำ ได้รูปทรง
ถ้ายังมีขั่วต้องเลือกที่มีสีเขียวสด ไม่เหี่ยวและดำคล้ำ
ชิ้นงานที่สลักจากมะม่วงพันธุ์ที่ไม่ใช่น้ำดอกไม้ต้องปอกเปลือกออกให้หมด
แช่น้ำผสมมะนาวสักครู่ จึงนำมาสลักตามต้องการ
เมื่อสลักเสร็จแล้วก็แช่น้ำผสมมะนาวอีกครั้ง ชิ้นงานสลักนั้นก็จะไม่ดำ
ถ้าใช่มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มาสลัก ให้ล้างด้วยน้ำเย็นเก็บใส่ตู้เย็นไว้จนกว่าจะใช้งาน
เนื่องจากมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มีรสเปรี้ยวในเนื้อมาก เมื่อถูกอากาศจึงไม่ดำ

           
สลักมะม่วงเพื่อรับประทาน เลือกมะม่วงพันธุ์ไหนก็ได้
แต่ต้องปอกเปลือกเขียวออกให้หมด จนเห็นแต่เนื้อขาว แล้วแช่น้ำผสมมะนาวสักครู่
หั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำ สลักเป็นลวดลายใบไม้แบบต่างๆ เช่นใบไม่ฉลุ
หรือสลักเป็นดอกไม้เล็กๆ เช่น ดอกบุหลัน
นำมาจัดเสิร์ฟพร้อมกับพริกกับเกลือหรือน้ำปลาหวาน

            สลักมะม่วงเพื่อตกแต่งหรือจัดแสดง ใช้มะม่วงพันธุ์ดอกไม้ เพราะจะอยู่ได้นาน
ไม่ดำ เลือกที่ขั่วสดสีเขียว นิยมสลักทั้งผล โดยสลักทั้งเปลือก
และปอกเปลือกแล้วสลักตรงเนื้อสีขาว
ด้วยลวดลายวิจิตรสวยงามนำมาจัดในถาดผลไม้รวามชนิดอื่น ประดับบนโต๊ะอาหาร

 อุปกรณ์

1.      

มีดปลายแหลม
ใช้ปอกและหั่นผัก

2.      

มีดสลัก ใช้สลักผักและผลไม้

3.      

มีดคว้าน ใช้คว้านเมล็ดผลไม้ออก

4.      

ที่ปอกและฝาน ใช้อปเปลือกผัก
ผลไม้ ใช้ฝานผัก ผลไม้ให้เป็นชิ้นบางๆ

5.      

ที่ตักแบบหยัก ใช้ตัดและหั่นผัก
ผลไม้ให้เป็นลายสวยงาม

6.      

ที่ตักผลไม้ทรงกลม ใช้ตักผลไม้เพื่อให้ได้ทรงกลม
หรือตักเนื้อผลไม้ออกให้เหลือเปลือกนำไปใช้ประโยชน์ เช่นจัดเนื้อแตงโม
ที่ตักเป็นผลไม้ สำหรับเสิร์ฟเป็นต้น

7.      

กรรไกร ใช้กรรไกรตัดแต่งผลไม้ที่สลัก

8.      

พิมพ์กดรูปต่างๆ

              อุปกรณ์

1.      

มีดปลายแหลม
ใช้ปอกและหั่นผัก

2.      

มีดสลัก ใช้สลักผักและผลไม้

3.      

มีดคว้าน ใช้คว้านเมล็ดผลไม้ออก

4.      

ที่ปอกและฝาน ใช้อปเปลือกผัก
ผลไม้ ใช้ฝานผัก ผลไม้ให้เป็นชิ้นบางๆ

5.      

ที่ตักแบบหยัก ใช้ตัดและหั่นผัก
ผลไม้ให้เป็นลายสวยงาม

6.      

ที่ตักผลไม้ทรงกลม ใช้ตักผลไม้เพื่อให้ได้ทรงกลม
หรือตักเนื้อผลไม้ออกให้เหลือเปลือกนำไปใช้ประโยชน์ เช่นจัดเนื้อแตงโม
ที่ตักเป็นผลไม้ สำหรับเสิร์ฟเป็นต้น

7.      

กรรไกร ใช้กรรไกรตัดแต่งผลไม้ที่สลัก

8.      

พิมพ์กดรูปต่างๆ

 

วิธีการแกะสลักขั้นตอนการทำ

( รูปภาพจากหนังสือ งานสลักผักผลไม้ แต่งภาพให้เป็นขั้นตอนสวยงาม ชัดเจนยิ่งขึ้น )

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์