สมศ.เลื่อนประเมินสถานศึกษา 3,383 แห่งได้รับผลกระทบน้ำท่วม [27 ต.ค.2554]

รูปภาพของ ssspoonsak

สมศ.เลื่อนประเมินสถานศึกษา 3,383 แห่งได้รับผลกระทบน้ำท่วม

สมศ.เลื่อนประเมินสถานศึกษา 3,383 แห่งได้รับผลกระทบน้ำท่วม

พร้อมเปิดโครงการ "สมศ.ส่งความเมตตา พัฒนาสถานศึกษา" ประสานความช่วยเหลือระหว่างผู้บริจาคกับสถานศึกษา ชี้สถานศึกษาสนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทาง www.onesqa.or.th โทร.0-2216-3955 ต่อ 223-224 ตั้งแต่ 15 พ.ย.54

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)(สมศ.) เปิดเผยว่าจการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สมศ.กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาไว้ 8,933 แห่ง แบ่งเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,641 แห่ง ด้านการอาชีวศึกษา 209 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 83 แห่ง ซึ่ง ณ วันนี้มีข้อมูลสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินและประสบอุทกภัยแล้วจำนวน 3,383 แห่ง โดยสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยนั้น สมศ.ได้วางแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

สถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย.55) ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับผลกระทบ มีมติให้สามารถเลื่อนการประเมินออกไปได้

...จากหลักเกณฑ์การประเมินภายนอกของ สมศ.สถานศึกษา ต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อให้คณะกรรมการได้นำมาใช้ประกอบการประเมินนั้น กรณีที่ข้อมูลได้รับความเสียหาย หรือเกิดชำรุด กรรมการบริหารมีมติให้ใช้ข้อมูลปีล่าสุดได้ ทั้งนี้ สมศ.จะประสานขอข้อมูลรายชื่อและจำนวนสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย กับต้นสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การรับรองว่าสถานศึกษาใดที่ประสบความเสียหายจนต้องเลื่อนการประเมินออกไป และสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบต้องแจ้งเรื่องมาที่สมศ.ด้วย ซึ่งหากสถานศึกษาแห่งใดไม่ส่งเรื่องมา สมศ.จะไม่สามารถดำเนินการเลื่อนการประเมินให้ได้ อีกทั้ง สมศ.ได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่พร้อมจะรับการประเมินคุณภาพภายนอกก่อนเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินก่อนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษานั้นๆ ในการที่จะมีข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น สมศ.ตระหนักถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย คือสถานศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว มีความประสงค์ช่วยเหลือดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ผ่านโครงการ "สมศ. ส่งความเมตตาพัฒนาสถานศึกษา" โดยมีแผนดำเนินการช่วยเหลือไว้ ดังนี้ สมศ.จัดหาเงินเพื่อดำเนินการจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ส่วนหลังน้ำลด จัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อรับบริจาคสิ่งของ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โดย สมศ.จะเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริจาคกับสถานศึกษา ไม่รับเป็นเงินสด หากสถานศึกษาที่ต้องการความอนุเคราะห์ หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาค/สนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ สมศ.เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 24 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทาง www.onesqa.or.th โทร.0-2216-3955 ต่อ 223-224 หรือติดต่อประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.54 เป็นต้นไป

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-3383-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์