ทดลอง

รูปภาพของ chachaiyawat

test

พรนัชชา  หลวงนิหาร 3/2  เลขที่22

กฤษณา   เพียรเกิด ม.3/2  เลขที่26    

ด.ญ.  ฐิตินันท์  ใจตรอม 3/2 เลขที่ 27

ด.ญ.  วรดา  ฟักทอง  3/2 เลขที่23

ด.ญ.พัชราพร   เกตุนอก    เลขที่19   ม.3/2

รูปภาพของ อนุชา สังข์ทอง

อนุชา สังข์ทอง เลขที่ 15 ม. 3.2

ศรีสุดา คำเผี่ยน ม.3/2 เลขที่ 28

เจษฎาภรณ์ เถื่อนพรม ม.3/2 เลขที่ 34

สุรีรัตน์  นวลไม้หอม ม.3/2 เลขที่20

ด.ญ.วัลษา  สีบุ   เลขที่24  ม.3/2

กมลชนก  โสมคำ  3/2 เลขที่ 25

ปรเมศร์ ชาติมนตรี เลขที่4 ม.3/2

ชาญณรงค์ ดีสุวรรณ ม.3/2 เลขที่ 7

พงศกร สังข์น้อย ม.3/2 เลขที่11

อุกกฤษฏ์ ปานแก้ว เลขที่16 3/2

สมคิด แสนบุญยัง ม.3/2 เลขที่13

ด.ช.ปรมินทร์  ชาติมนตรี เลขที่3 ม.3/2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์