กระบี่กระบองคืออะไร?

ความหมายของกระบี่กระบอง

  คำว่ากระบี่กระบองในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการเล่นชนิดหนึ่ง ต่อสู้ด้วยกระบี่และกระบองแต่ความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปแล้ว กระบี่กระบอง คือ ศิลปแห่งการเล่นหรือการแสดงชนิดหนึ่งที่ใช้อาวุธโบราณซึ่งจำลองมาจากอาวุธจริงใช้เล่นต่อสู้หรือแข่งขันกัน ส่วนสาเหตุที่ได้ชื่อว่ากระบี่กระบองนั้น อาจสันนิษฐานได้ว่า เป็นคำรวมของคำสองคำ คือคำว่ากระบี่และคำว่ากระบอง และเมื่อแยกคำว่ากระบี่กระบองออกจากกันแล้ว จะมีความหมายดังนี้ คือ

  กระบี่ หมายถึงอาวุธชนิดสั้นทุกชนิด เช่น มีด ดาบ กระบี่ ขวาน ไม้สั้น เป็นต้น

  กระบอง หมายถึงอาวุธชนิดยาวทุกชนิด เช่น หอก ทวน ง้าว พลอง แหลน เป็นต้น

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์