แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ศึกษา

 

ในฐานะของเยาวชนไทย เราจามีส่วนร่วมในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยได้อย่างไร

 

-ดิฉันคิดว่าควรเริ่มจาก การใช้ประชีวิตประจำวัน การหันมาใช้ของไทยต่างๆส่งเสริมการใช้ของไทยรักษาความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่เคยมีอยู่มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ที่ปัจจุบันนั้นภูมิปัญญาไทยอาจจะเริ่มเลือนหายไปเพราะในปัจจุบันได้มีอิทธิพลอื่นๆเข้ามา เพราะฉะนั้นเราควรที่จะรักษาความเป็นภูมิปัญญาไทย การให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นหลัง และเห็นคุณค่าของความเป็นภูมิปัญญาไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นและช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดต่อรุ่นต่อๆไป

 

 

ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติเป็นปึกแผ่นได้อย่างไร

 

-ภูมิปัญญาไทยนั้น เป็นความนึกคิดของบรรพบุรุษซึ่งมีแต่เดิมมาจนสืบทอดกันต่อมาเป็นเวลายาวนาน มุ่งสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรม การดำเนินวิถีชีวิต หรืออื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนในชาติเกิดสามัคคี เกิดความรัก ความภูมิใจในชาติของตนเอง จนนำไปสู่การดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ ที่ได้มีสืบทอดไว้ ให้คนรุ่นหลังๆเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาไทย และดำรงทอดสืบต่อไป ดังนั้น ชาติไทยจะเป็นปึกแผ่นได้ก็ด้วยภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานศิลป์ ประเพณี วิถีการดำรงชีพ โบราณวัตถุ-สถานต่างๆ ฯลฯ เหล่านี้ที่ช่วยให้เกิดความเป็นปึกแผ่นขึ้นได้ สร้างชาติให้มั่นคง ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ให้ต่างชาติได้รู้ว่าไทยเรานี้ มิใช่ชาติเกิดใหม่ แต่เป็นชาติที่ดำรงอยู่อย่างมั่นคงมานานแล้ว ซึ่งทั้งหลายก็พิสูจน์จากภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมานี้ 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์