วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ***โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา***

รูปภาพของ brschitraphon

วิชาสังคมศึกษา 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยครูจิตราภรณ์  บัวจำรัส

หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/

จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เวลา ยุคสมัย และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

2

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

อารยธรรมตะวันออก

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

อารยธรรมจีน

อารยธรรมอินเดีย

อิทธิพลอารยธรรมตะวันออกที่มีต่อภูมิภาคต่าง ๆ

ของโลก

2

2

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรมลุ่มน้ำไนล์และชนชาติเก่าแก่บางกลุ่มในเอเชียไมเนอร์

อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมัน

2

2

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

พัฒนาการของยุโรปสมัยกลาง

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรปสมัยกลาง

เหตุการณ์สำคัญในยุโรปสมัยกลาง

ศิลปวัฒนธรรมในยุโรปสมัยกลาง

2

2

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

การฟื้นฟูศิลปวิทยา

การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกและกำเนิดรัฐชาติ

การปฏิรูปศาสนาและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

1

1

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

ทวีปอเมริกา

ทวีปแอฟริกา

ทวีปเอเชีย

1

1

1

หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/

จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21

ความขัดแย้ง

สงครามเย็น

การประสานประโยชน์

องค์การสหประชาชาติ องค์การสหภาพยุโรป และความร่วมมือทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

2

1

1

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23

เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 และการก่อการร้าย

ความขัดแย้งทางศาสนา

1

2

ทดสอบ

3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์