วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ***โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา***

รูปภาพของ brschitraphon

วิชาสังคมศึกษา 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยครูจิตราภรณ์  บัวจำรัส

หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/

จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เวลา ยุคสมัย และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

2

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

อารยธรรมตะวันออก

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

อารยธรรมจีน

อารยธรรมอินเดีย

อิทธิพลอารยธรรมตะวันออกที่มีต่อภูมิภาคต่าง ๆ

ของโลก

2

2

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรมลุ่มน้ำไนล์และชนชาติเก่าแก่บางกลุ่มในเอเชียไมเนอร์

อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมัน

2

2

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

พัฒนาการของยุโรปสมัยกลาง

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรปสมัยกลาง

เหตุการณ์สำคัญในยุโรปสมัยกลาง

ศิลปวัฒนธรรมในยุโรปสมัยกลาง

2

2

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

การฟื้นฟูศิลปวิทยา

การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกและกำเนิดรัฐชาติ

การปฏิรูปศาสนาและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

1

1

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

ทวีปอเมริกา

ทวีปแอฟริกา

ทวีปเอเชีย

1

1

1

หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/

จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21

ความขัดแย้ง

สงครามเย็น

การประสานประโยชน์

องค์การสหประชาชาติ องค์การสหภาพยุโรป และความร่วมมือทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

2

1

1

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23

เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 และการก่อการร้าย

ความขัดแย้งทางศาสนา

1

2

ทดสอบ

3

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 354 คน กำลังออนไลน์