สพฐ.ทำคู่มือยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

เร่งส่งเสริมการศึกษาแบบอิสระ เน้นผู้เรียนต้องมีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในอนาคต สพฐ.สั่งจัดทำคู่มือยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากการประชุมหารือโต๊ะกลมโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้พิจารณาว่ามีจุดเด่นอะไรบ้าง ที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสากล โดยกลุ่มศึกษานิเทศก์และนักวิชาการ เสนอให้มีสาระเพิ่มเติมโดยเน้นหนักใน 4 เรื่องหลัก คือ

1.ทฤษฎีองค์ความรู้ ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าในเรื่ององค์ความรู้ด้วยตัวเอง 
2.การเขียนเรียงความขั้นสูง ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเด็กในอนาคต 
3.เน้นให้นักเรียนเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ ไปสู่การบริการสาธารณประโยชน์
 และ 
4.โลกศึกษา

ทั้ง 4 ข้อนี้ มีการเสนอให้เป็นสาระเพิ่มเติม ทำให้การจัดต้องใช้เวลามากขึ้น โรงเรียนอาจไม่สามารถจัดได้ครบถ้วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ในอนาคตผู้เรียนต้องมีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สพฐ.จึงจัดการศึกษาแบบอิสระขึ้น โดยมีทั้ง 3 ขั้นตอน คือ

1.การแสวงหาความรู้ 
2.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 และ 
3.การบริการสาธารณะ

ซึ่งขณะนี้ได้ข้อยุติจากทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายหลักสูตร และฝ่ายบริหาร จากนี้จะไปจัดทำคู่มือให้ชัดเจนต่อไป.

สร้างโดย: 
หยาดพิรุณ ลับภู
แหล่งที่มา: 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์