แบบฝึกหัด เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา

 แบบฝึกหัด กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิกที่คำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. เนื้อหากาพย์เรื่องพระไชยสุริยา เริ่มต้นด้วยข้อใด
     ก. บทไหว้ครู
      ข จุดมุ่งหมายในการแต่ง
      ค.บทสรรเสริญพระรัตนตรัย
      ง.ดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ


--------------------------------------------------------------------------------

๒. กาพย์เรื่องพระไชยสุริยาให้คุณค่าทางด้านใดมากที่สุด
      ก.ด้านศีลธรรม
      ข.ด้านวรรณคดี
      ค.ด้านภาษาศาสตร์
      ง.ด้านประวัติศาสตร์


--------------------------------------------------------------------------------

๓. คำประพันธ์ในข้อใดเป็นการกล่าวชมธรรมชาติ
     ก. ลูกศิษย์คิดล้างครู   ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน
     ข. ประกอบชอบเป็นผิด   กลับจริตผิดโบราณ
     ค. หันหวดปวดแสบแปลบเสียว  หยิกช้ำช้ำเขียว
      ง.ลิงค่างคางโครกครอก ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน


--------------------------------------------------------------------------------

๔. คำประพันธ์ในข้อใดบอกจุดประสงค์ของการแต่งกาพย์เรื่องพระไชยสุริยา เด่นชัดที่สุด
      ก.สาธุสะจะขอไหว้            พระศรีไตรสรณา
       ข.  พ่อแม่และครูบา            เทวดาในราศี
       ค. ภุมราการุญสุนทร          ไว้หวังสั่งสอน
        ง. เด็กอ่อนอันเยาว์เล่าเรียน
      ก ข ก กา ว่าเวียน           หนูน้อยคอยเพียร
         อ่านเขียนผสมกมเกย
      ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย       ไม้เรียวเจียวเหวย
         กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว


--------------------------------------------------------------------------------

๕. “ไกรกร่างยางยูงสูงระหง  ตลิงปลิงปริงประยงค์  ดันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง”  คำประพันธ์
ข้างต้นนี้กล่าวถึงต้นไม้ชนิดทั้งหมดกี่ชนิด
      ก.๘
      ข.๙
      ค.๑๐
     ง. ๑๑


--------------------------------------------------------------------------------

๖. ข้อใดกล่าวถึงสัตว์มากที่สุด
      ก.กลางไพรไก่ขันบรรเลง          ฟังเสียงเพียงเพลง
        ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
     ข. ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง          เพียงฆ้องกลอระฆัง
         แตรสังข์กังสดาลขานเสียง
     ค. กะลิงกระลางนางนวลนอนเรียง          พญาลอคลอเคียง
         แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
     ง. เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน          เหมือนอย่างนางเชิญ
         พระแสงสำอางข้างเคียง


--------------------------------------------------------------------------------

๗. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความล่มสลายของเมืองสาวัตถี
     ก. ผีป่ามากระทำ                  มรณกรรมชาวบุรี
           น้ำป่าเข้าธานี                  ก็ไม่มีที่อาศัย
      ข.ลูกศิษย์คิดล้างครู              ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน 
         ส่อเสียดเบียดเบียนกัน        ลอบฆ่าฟันคือตัณหา
      ค.โลภลาภบาปบ่คิด             โจทย์จับผิดริษยา
         อุระพสุธา                          ป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบัง
      ง.ประกอบชอบเป็นผิด          กลับจริตผิดโบราณ
         สามัญอันธพาล                  ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม


--------------------------------------------------------------------------------

๘. เมื่อบ้านเมืองล่มสลายพระไชยสุริยาทำอย่างไร
     ก. พามเหสีหลบหนีเข้าป่า
     ข. ปลอมตนเป็นสามัญชนปะปนอยู่กับชาวบ้าน
      ค.พาพระมเหสีหนีไปอยู่บ้านเมืองอื่นที่ไม่มีใครรู้จัก
     ง. พาพระมเหสีและข้าทาสบริวารหนีลงเรือสำเภาออกจากเมือง


--------------------------------------------------------------------------------

๙. “ปลากะโห้โลมาราหู  เหราปลาทู  มีอยู่ในน้ำคล่ำไป”คำประพันธ์นี้มีสัตว์อยู่ทั้งหมดกี่ตัว
      ก.๒
      ข.๓
     ค. ๔
      ง.๕


--------------------------------------------------------------------------------

๑๐. “ เบียดเบียนเสียดส่อฉ้อฉล         บาปกรรมนำตน
      ไปทนทุกข์นับกัปกัลป์
      เมตตากรุณาสามัญ                จะได้ไปสวรรค์
      เป็นสุขทุกวันหรรษา
ข้อใดสรุปใจความสำคัญของคำประพันธ์ได้ดีที่สุด
     ก.  ฉ้อฉลคนเกลียด        เมตตาคนรัก
      ข. สร้างบาปได้รับทุกข์        สร้างบุญเป็นสุข
     ค.  ทำดีอัปรีย์กินหัว       ทำชั่วได้ดีมีถม
     ง.  ทำดีได้ดีมีที่ไหน      ทำชั่วได้ดีมีถมไป
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 235 คน กำลังออนไลน์