งานคำถาม3ข้อ

1.นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?

ตอบ
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทางท่องเทียว การศึกษาหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ข่าวสารบ้านเมือง ฯลฯ ทำให้มีความสะดวกรวจเร็วมากขึ้น

2.  นักเรียนต้องการให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่าเทียมกับประเทศใดมากที่สุดเพราะเหตุใด?

ตอบ ประเทศญี่ปุ่น
เพราะว่าประเทศญี่ปุนเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสูงมาก
และยังเป็นประเทศที่มีการผลิตรถยนต์ออกเป็นอันดับต้นๆของโลก
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีก้าวหน้าจนสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด
ดังนั้นจึงเป็นประเทศที่เราควรจะตามให้ทัน

3. . ถ้าให้นักเรียนออกแบบและสร้างเทคโนโลยีเพื่อใช้ในท้องถิ่นของตนเอง
นักเรียนจะเลือกออกแบบสร้างเทคโนโลยี เกี่ยวกับศาสตร์ใด พร้อมอธิบายเหตุผล?

ตอบ สร้างเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการสร้างพลังงานทดแทนได้
เนื่องจากปัจจุบันเกิดมลพิษมากมายทั้งทางน้ำ ทางอากาศ
ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้จากน้ำมัน ดังนั้นถ้ามีพลังงานทดแทนที่สะอาดจะทำให้มลภาวะต่างๆลดลงอย่างมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์