สรุป Present simple tense

รูปภาพของ sss28265

Present Simple Tense – S+V.1

 • เหตุการณ์ที่เป็นความจริงเสมอ เช่น The sun rises in the east.
 • นิสัย หรือ สิ่งที่กระทำซ้ำๆซากๆ เช่น He always wakes up at 6 o’clock.
 • แสดงอาการ เช่น I don’t like action films.
 • คำแถลงการณ์ คำประกาศ เช่น He pledge his loyalty to the country.
 • ใช้ในพาดหัวข่าว เช่น Car bombs in the city.
 • คำสั่ง ขั้นตอน หรือ รายการท่องเที่ยวเช่น Heats water to boil then add 2 tea-spoon sugar. หรือ We visit Edinburgh o­n day four.
 • เรื่องโดยสังเขป การสรุปเหตุการณ์ เช่น May 1945: The war in Europe comes to an end.
 • ในการบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต หรือ การเล่าเรื่องตลก เราสามารถใช้ Present Simple เพื่อ เพิ่มความตื่นเต้น เช่น The police break in and arrest a suspect after 12 hours of negotiate.
 • ใช้กับเหตุการณ์ที่จะกำหนดจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความประสงค์ของผู้พูด เช่น Tom retires in 3 years.
 • เมื่อต้องการใช้ Present Simple Tense เป็นคำถามหรือ ปฏิเสธ ให้นำ do หรือ does มาช่วย และ กริยาที่ตามหลังมาต้องเป็นช่อง 1 เสมอ เช่น
  The sun does not (doesn’t) rise in the west.
  Does she have any problem?
  What course do you take?
 • กฏการเติม –s, -es
  กริยาปกติ เติม –s ได้เลย เว้นแต่
  1.ลงท้ายด้วย s, sh, ch, x, z เติม –es
  2.do และ go เติม –es
  3.ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็น พยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -es

javascript:tinyMCE.execInstanceCommand('mce_editor_0','mceImage',true)

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 120 คน กำลังออนไลน์