รูปร่างเครือข่าย - เครือข่ายแบบบัส (Bus topology)

เครือข่ายแบบบัส (Bus topology)

สำหรับระบบ LAN เราเรียกว่าเป็นระบบ ETHERNET สำหรับระบบ MAINFRAME ENVIRONMENT เราเรียกระบบ MULTI – DROP   เป็นรูปแบ