การเก็บรักษาข้อมูล

รูปภาพของ nws_siriweji

การเก็บรักษาข้อมูล

   การเก็บรักษาข้อมูล  หมายถึง  การนำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกต่างๆเช่น แผ่นบันทึกข้อมูลนอกจากนี่ยังรวมถึงการดูแลและทำสำเนาข้อมูลเพื่อให้ใช้งานต่อไปในอนาคตได้

   การเก็บรักษาข้อมูลมี่ 6 รูปแบบหลักๆเช่น

1. เก็บเป็นแฟ้มเอกสาร เป็นวิธีการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นกระดาษ แล้วรวบรวมใส่แฟ้มแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ

ข้อดี จัดเก็บได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีมากนัก

ข้อเสีย การค้นหาข้อมูลใช้เวลานาน เอกสารอาจสูญหายหรือฉีกขาดได้ง่าย เมื่อเก็บ

นาน ๆ กระดาษจะเก่าทำให้ข้อความเลอะเลือนอ่านไม่ได้ การขนย้ายเอกสาร

ทำได้ยากเพราะมีจำนวนและน้ำหนักมาก

2. เก็บเป็นไม่โครฟิล์ม ในสมัยก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอย่างที่ใช้ในปัจจุบัน มีวิธีการนำเอกสารจำนวนหลาย ๆ หน้ามาเรียงกัน แล้วใช้กล้องถ่านเป็นฟิล์มขนาดเล็กมาก เรียกว่า ไมโครฟิล์ม สามารถเก็บหรือซุกซ่อนไว้ได้ง่าย เมื่อนำไปใช้จะต้องใช้กล้องขยายเพื่ออ่านข้อความ หรือฉายออกมาเป็นภาพ

3. เก็บในเทปบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเทป สามารถบันทึกข้อมูลเป็นเสียงต่าง ๆ ได้ เช่น เสียงพูด เสียงเพลง เสียงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เสียงลมพัด เสียงฝนตก เป็นต้น  

3.4 การเก็บภาพถ่าย โดยใช้กล้องถ่ายภาพ สามารถเก็บภาพถ่ายและข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ไว้ใช้ในการค้นคว้า อ้างอิงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพสามารถบันทึกเป็นแผ่นภาพ หรือเป็นภาพดิจิตอล นำไปเก็บในคอมพิวเตอร์ได้  

3.5 เก็บเป็นวีดิทัศน์ กล้องถ่ายวีดิทัศน์ หรือวีดีโอ (Video) ซึ่งการการบันทึกนี้สามารถบันทึกภาพและเสียง บันทึกภาพเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที และยังกำหนดเวลาในการถ่ายทำได้ เช่น ขั้นตอนการงอกของเม็ดถั่วเขียว ถ่ายทำเมื่อเริ่มเพาะเมล็ดจนถึงการเจริญเติบโตที่มีรากและใบได้

3.6 เก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนรู้จักอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์มาแล้ว เช่น

แผ่นดิสเก็ต เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลขนาดเล็กที่พกพาไปได้สะดวก แต่มีความจุหรือเก็บข้อมูลได้น้อย

แผ่นซีดี หรือ ซีดี - รอม เก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่นดิสเก็ตหลายเท่า แต่การจัดเก็บต้องใช้เครื่องขับที่สามารถเขียนได้ เนื่องจากซีดี - รอม มีแบบที่อ่านได้อย่างเดียว (CD-ROM) อ่านและเขียนได้ (CD-R) และอ่าน เขียน และลบได้ (CD-RW)

 

  ที่มาของภาพ   http://www.learners.in.th/media/files/249861

ด.ญ. ศิริวจี     พรมดี  ป.6/2  เลขที่ 6

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 222 คน กำลังออนไลน์