นิด้า รับสมัครป.โท-เอก ภาคปรกติ-พิเศษ

 

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคปรกติ และภาคพิเศษ

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

                -รัฐประศาสนศาสตร์  รับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 เป็นต้นไป

                -การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  รับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

                -Young Executive M.B.A. Flexible M.B.A.  รับสมัครถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2551

                -Executive M.B.A.  รับสมัครถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551

                -เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  รับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 เป็นต้นไป

                -สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ  สาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารการเสี่ยง  รับสมัครตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2551 เป็นต้นไป

                -การจัดการสิ่งแวดล้อม  รับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เป็นต้นไป

                -การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การ  รับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

                -เทคโนโลยีการบริหาร  รับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

                -ภาษาและการสื่อสาร  รับสมัครถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

                ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูมิภาค (ศุกร์เย็น-เสาร์)

                -รัฐประศาสนศาสตร์ 

1.วิทยาเขตอุดรธานี  รับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

2.วิทยาเขตนครราชสีมา  รับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

3.วิทยาเขตพิษณุโลก  รับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 เป็นต้นไป

4.วิทยาเขตหาดใหญ่  รับสมัครถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2551

5.วิทยาเขตชลบุรี  รับสมัครถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2551

6.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  รับสมัครถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2551

-พัฒนาสังคม

1.วิทยาเขตยะลา  รับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

ระดับปริญญาโท ภาคปรกติ

-Written Examination  รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

-Tuition Fee Scholarship  รับสมัครถึงวันที่  27 สิงหาคม  2551 

ระดับปริญญาเอก

-รัฐประศาสนศาสตร์(ภาษาไทย)  รับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

-พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

-M.B.A. English program  รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

-M.B.A. English program  รับสมัครถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2551

-M.A. (Language and Communication)  รับสมัครถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551

-M.A. (Language and Communication)  รับสมัครถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

-Ph.D.(Finance)  รับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 เป็นต้นไป

- Ph.D.(Economics)  รับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

- Ph.D.(Development Administration)  รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

- Ph.D.(Computer Science)  รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

- Ph.D.(Statistics)  รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร.0-2727-3365-70 ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลที่ http://www.nida.ac.th

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104384 แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

            ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 385 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์