ม.หาดใหญ่ รับน.ศ.ปริญญาโท 2 หลักสูตร

            มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 2 หลักสูตร ปีการศึกษา 2551

หลักสูตรที่เปิดรับ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานของราชการ

2.เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่าหรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

3.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยแพทย์ปริญญารับรอง

สนใจติดต่อ  0-7420-0357 หรือดูทางเเว็บไซต์   www.hu.ac.th

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104386  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

            ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 385 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์