เทคโนโลยีสัมพันธ์

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสัมพันธ์
1. นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
ตอบ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ล้วนแล้วแต่เกิดจากใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ การสร้าง หรือการผลิต
2. นักเรียนต้องการให้ประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เท่าเทียมกับประเทศใด มากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ อเมริกา เพราะ ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้ามาก เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรมที่มีเครื่องมือล้ำสมัย ด้านการแพทย์ที่มีอุปกรณ์การแพทย์คุณภาพสูง ด้านการก่อสร้าง
ที่มีการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและก่อสร้าง เป็นต้น
3. ถ้าให้นักเรียนออกแบบ และสร้างเทคโนโลยีเพื่อใช้ในท้องถิ่นของตนเอง นักเรียนจะเลือกออกแบบและสร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับศาสตร์ใด พร้อมกับอธิบายเหตุผลประกอบ
ตอบ ด้านเกษตรศาสตร์ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ต้องส่งออกผลิตภัณฑ์จากการเกษตรมากมาย แต่เกษตรกรไทยกลับ
ประสบปัญหาในด้านต่างๆมากมาย เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม หรือแมลงศัตรูพืช เป็นต้น เราจึงควรใช้ความรู้และเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งที่
ช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรได้รับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 187 คน กำลังออนไลน์