นิติฯ ม.สงขลานครินทร์ รับประจำปี 2555

  


 


         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน  10 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2555


         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         2.ผู้สมัครต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA.)4 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาของชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00
         3.ผู้สมัครต้องมีผลการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ คะแนน TOEFL paper-based 500 หรือ computer-based 173 หรือ internet-based 61 หรือ IELTS ระดับ 5 หรือผลการสอบวัดผลทางภาษาจีน HSK ระดับ 4 หรือมีแต้มระดับคะแนนทดสอบทางภาษา PSU GET(เฉลี่ยทุกทักษะ)70% หรือ CU TEP (เฉลี่ยทุกทักษะ)60% โดยผ่านการทดสอบมาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร


         เอกสารการสมัคร
         1.สำเนาระเบียนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวน 1 ชุด โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาและนายทะเบียนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน
         2.เอกสารรับรองผลการสอบวัดผลทางภาษาตามที่กำหนด
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด
         4.ใบรับรองความประพฤติและการทำกิจกรรมจากโรงเรียน
         5.เอกสารอื่นที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาหรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ
         6.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 3x4 ซม.ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป(ถ้ามี)
         7.ใบรับรองแพทย์
         8.หลักฐานใบโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


         การรับสมัคร
         1.สมัครด้วยตัวเองที่งานรับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         2.สมัครทางไปรษณีย์โดย ส่งถึง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ปณ.56 ไปรษณีย์คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
         3.ใบสมัครสามารถพิมพ์ได้จากเวบไซต์ http://www.law.psu.ac.th
         4.ค่าสมัคร 200 บาท


         เงื่อนไข
         นักศึกษาในโครงการนี้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะสอบคัดเลือกประเภทโควตาที่ดำเนินการโดยคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบแอดมิชชั่นส์ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการฯทันที
         สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7425-2516


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน เรายินดีอย่างยิ่ง แต่กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือต้องการค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อ คลิก www.elearneasy.com


 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์